(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

INFORMACE / DOKUMENTY

Zvolte v pravém sloupci kategorii dokumentů, listujte dokumenty, kliknutím na ikonu bude dokument otevřen v příslušném formátu.


SOUBORY KE STAŽENÍ

Brožura statistické údaje 2022
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2022 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Brožura statistické údaje 2021
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2021 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Legislativa Družstevní Asociace ČR
Legislativu Družstevní Asociace ČR (DA ČR) zajišťuje stálý poradní orgán představenstva, Komise pro legislativu a právo (KLP), složená ze zástupců právních odborů členských svazů DA ČR a doplněná přizvanými odborníky Komise byla ustavena usnesením představenstva DA ČR dne 29. 3. 1993.


Brožura statistické údaje 2020
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2020 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Družstevní den 2014 - vyhodnocení
Usnesení představenstva DA ČR uložilo zorganizovat v srpnu 2014 Družstevní den. Akce, stejně jako loňského roku, byla organizována v rámci doprovodných aktivit celostátní výstavy Země živitelka konané v Českých Budějovicích a jejím záměrem bylo nabídnout široké odborné i laické veřejnosti pohled na současné družstevní hnutí v ČR, stejně jako jeho podíl a aktivity na českém trhu.


Brožura statistické údaje 2019
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2019 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Brožura statistické údaje 2018
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2018 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Konference „Podpůrná opatření..." POZVÁNKA
Vzhledem k omezenému počtu míst si Vás dovolujeme požádat o registraci na našich webových stránkách: http://www.zscr.cz/RegistraceKonference


Brožura statistické údaje 2017
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2017 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Brožura statistické údaje 2016
Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2016 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.


Soutěž 2016 – vybrané a oceněné práce
Viz. přiložený soubor.


Brožura statistické údaje 2016
V srpnu 2016 vyšlo nové vydání rozšířených statistických údajů: „České družstevnictví a vybrané statistické údaje za rok 2015“.


Statistická ročenka 2015
V srpnu 2015 vyšlo nové vydání rozšířených statistických údajů: „České družstevnictví a vybrané statistické údaje za rok 2014“.


Výsledky soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci v roce 2015
Viz přiložený dokument


Informace o činnosti Výchovně vzdělávací komise DA ČR
VVK a Muzeum družstevnictví pracovaly podle schváleného plánu práce pro tento rok. V rámci výchovně vzdělávacích akcí byla opět zorganizována ( již po 15.) a vyhodnocena Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci. V oblasti rozvíjení spolupráce DA ČR s vysokoškolskými pracovišti byly realizovány přednášky o družstevnictví v ČR a o mezinárodních družstevních strukturách pro posluchače Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci a se stejným obsahovým zaměřením i na Fakultě humanitních studií UK v Praze.


ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN