(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY

Zemědělský svaz České republiky

se sídlem Praha 1, Hybernská 38

Předseda Zemědělského svazu České republiky: Ing. Martin Pýcha

Zemědělský svaz České republiky je nezávislým a stavovským zájmovým sdružením. Sdružuje především družstva a obchodní společnosti zabývající se zemědělstvím a navazujícími činnostmi. Předmětem jeho činnosti je obhajovat zájmy svých členů, pomáhat jim v rozvoji podnikatelských aktivit a za tímto účelem poskytovat služby a poradenský servis v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, právní a sociální.
Úkolem svazu je koordinovat společný postup zemědělských družstev, posilovat jejich konkurenceschopnost v regionálním i celorepublikovém měřítku, ale i v zahraničí. Družstva se podílí na hospodářské životaschopnosti celé venkovské oblasti, jsou důležitým faktorem pro rozvoj venkova a krajiny a mají tudíž své místo v tržní ekonomice.

KONTAKT

Tel.: +420 224 225 730
FAX: +420 224 225 521
e-mail: aacr@zscr.cz
web: www.zscr.cz

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN