(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV

Svaz českých a moravských výrobních družstev

se sídlem Praha 1, Václavské nám. 21

Předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev: Ing. Leo Doseděl

Svaz je zájmovým sdružením výrobních družstev s působností po celé České republice, která jsou orientována především na vysoce kvalifikovanou řemeslnou výrobu a služby. Výrobní družstva mají více jak stoletou tradici a nezastupitelné místo na obchodním trhu České republiky. Působí zejména v odvětvích kožedělném a kožešnickém, textilním a pletařském, chemickém a plastikářském, dřevozpracujícím, odvětví stavební výroby, umělecko-řemeslné výrobě a výrobě hraček a obalů .
Svaz českých a moravských družstev je zástupcem výrobních družstev v jednáních se státními i nestátními orgány. Zastupuje svá členská družstva ve významných mezinárodních organizacích, vyhledává a zprostředkovává družstvům kontakty na zahraniční firmy s cílem navázání výrobní a obchodní spolupráce.
Svým členským družstvům poskytuje poradenské služby, významně pomáhá při vzdělávání pracovníků družstev a zajišťuje komplexní informační servis. Koordinuje využívání výpočetní techniky při poskytování služeb svým členům. Věnuje zvýšenou pozornost vytváření podmínek pro činnost výrobních družstev invalidů, která zaměstnávají zdravotně postižené občany a plní tak vedle své podnikatelé činnosti i funkce sociální. Velkou pozornost věnuje svaz rovněž učňovskému školství.

KONTAKT

Tel.: +420 222 245 915
FAX: +420 222 240 908
e-mail: sekretariat@scmvd.cz
web: www.scmvd.cz

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN