(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

Svaz českých a moravských spotřebních družstev

se sídlem Praha 3, U Rajské zahrady 3

Předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev: Ing. Pavel Březina

Svaz českých a moravských spotřebních družstev je zájmovým sdružením spotřebních družstev a družstev provádějících související činnost v zájmu svého rozvoje a za účelem vzájemné spolupráce, která jsou činná po celém uzemí České republiky.
Svaz českých a moravských spotřebních družstev hájí a zastupuje zájmy členských družstev ve vztahu ke státní orgánům i nestátním institucím. Svaz zastupuje svá členská družstva v mezinárodních organizacích a rozvíjí ve prospěch svých členů zahraniční aktivity jak na úrovni mezinárodních družstevních orgánů a organizací, tak v rámci bilaterálních vztahů, především s italskými spotřebními družstvy.
Pro svá členský družstva svaz zajišťuje konzultační a poradenskou pomoc, působí v oblasti výchovy a vzdělávání, včetně učňovského, spolupracuje při zajišťování materiálně technické základny, nové techniky a technologie forem prodeje, centralizovaného nákupu zboží pro družstva a napomáhá rozvoji společných podnikatelských aktivit spotřebních družstev a dalších družstevních podniků a zařízení svazu.
V rámci spotřebních družstev působí střední školy, které poskytují vzdělání převážně v učebních a studijních oborech obchodních, veřejného stravování a ekonomických.

KONTAKT

Tel.: +420 224 106 217
e-mail: scmsd (zavináč) coop.cz
web: www.scmsd.cz

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN