(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

INFORMACE DAČR

Vize Družstevní Asociace ČR

Družstevní Asociace ČR navazuje na tradice družstevních hodnot a principů s cílem sloužit členům a přispívat ke zlepšení ekonomických a sociálních podmínek života společnosti. Spolupracuje s vládou a ministerstvy, prosazuje zájmy družstev a jejich svazů a napomáhá všestrannému rozvoji družstevnictví.

VÍCE INFORMACÍ >>

ZPRÁVY ČLENŮ

Přehledné informace na jednom místě

Stránky asociace, jakožto střechové organizace si kladou za cíl být průsečíkem družstevnictví v České republice a poskytnout ucelenou informaci z našeho sektoru. Na tomto místě naleznete aktuální informace našich členů napříč bytovým, výrobním, spotřebním a zemědělským družstevnictvím.

VÍCE INFORMACÍ >>

MUZEUM

Osvětová a vzdělávací činnost

Muzeum družstevnictví a jeho knihovna jsou dokumentačním zázemím dokladujícím historický vývoj družstevní teorie a praxe u nás. Expozice muzea i knihovna jsou otevřeny pro veřejnost celoročně kromě víkendů a státních svátků. Návštěvu je z technických důvodů lépe předem domluvit telefonicky nebo e-mailem.


VÍCE INFORMACÍ >>

AKTUALITY

Muzeum družstevnictví navštívilo během Pražské muzejní noci 473 návštěvníků

Pražská muzejní noc proběhla v sobotu 15. června 2024 od 19 hodin. S příchodem sobotního večera otevřelo letos své dveře návštěvníkům více než 30 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Nechyběl bohatý doprovodný program a jedinečná atmosféra. Velkou novinkou bylo otevření hlavní budovy Muzea Prahy na Florenci, která se veřejnosti ukázala poprvé po dlouhé rekonstrukci.

... celá zpráva >>

Profesor Antonín rytíř Randa

Družstevní Asociace ČR a Muzeum družstevnictví uspořádali dne 4. 6. 2024 diskusní kulatý stůl k prof. Antonínu rytíři Randovi. Ten je nejen "otcem právníků a civilistiky", ale také autorem prvního zákona o družstevnictví z roku 1873. Dodnes existuje jako jeho dědictví Jednota českých právníků a Randova nadace, kterou spravuje spolek studentů práv Všehrd na pražské Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

... celá zpráva >>

Diskusní stůl k osobnosti profesora Antonína rytíře Randy

Dovolujeme si vás pozvat na další z řady našich diskusních kulatých stolů, tentokrát k osobnosti profesora Antonína rytíře Randy, který je nejen "otcem právníků", ale také autorem prvního zákona o družstevnictví. 

... celá zpráva >>

Ceny Gloria musealis za rok 2023

V Obecním domě byly 14. května vyhlášeny výsledky soutěže Gloria musaealis 2023. 22. ročník slavnosti proběhl tradičně ve Smetanově síni. Přihlásilo se 60 institucí s 93 projekty. Nejvíce počinů bylo v kategorii Muzejní výstava roku (45), pak Muzejní publikace roku(33) a Muzejní počin roku (15). Akce je spojena s 18. květnem, na který připadá Mezinárodní den muzeí.

... celá zpráva >>

Oslava jubilea prof. JUDr. Antonína rytíře Randy

V neděli dne 14. dubna 2024 uspořádalo Muzeum Královského hvozdu Nýrsko dvě akce k oslavě jubilea profesora Antonína Randy. Nejdříve v prostorách Muzea probíhala vernisáž expozice, která se váže k profesoru Randovi. Zahájení a prezentace se ujala kurátorka PharmDr. Jana Bečvářová. Poté vystoupila s projevem Mgr. Eva Denková, místostarostka města Nýrska a následovala prohlídka expozice. Následně proběhl pietní akt u Randova památníku v nedaleké Bystřici nad Úhlavou, kde hosty přivítal zástupce muzea Ing. Jiří Plánička a s projevy vystoupili Mgr. Pavel Černý, vedoucího Muzea družstevnictví v Praze k historii vzniku zákona o družstevnictví z roku 1873, jehož je prof. Randa autorem a JUDr. Pavel Tuma, místopředseda Jednoty Českých právníků, o právním odkazu díla prof. Randy. Na závěr následovalo kladení květin u památníku, který vznikl díky podpoře potomků prof. Randy v roce 2006. Je umístěn v rodišti na návsi nedaleko zámku a je proveden v černém a šedém granitu. Je vysoký 3,7 m a jeho autorem je výtvarník Václav Fiala. Na pomníku jsou popsány základní údaje o této významné právnické osobnosti.

... celá zpráva >>

Zpráva ze zasedání 30. valného shromáždění Družstevní Asociace ČR

Dne 20. března 2024 se konalo 30. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály. Zástupci bytového, spotřebního, výrobního a zemědělského družstevnictví na tomto zasedání projednali otázky společného zájmu a současnou situaci v družstevním hnutí v České republice.

... celá zpráva >>

Návštěva zástupců thajských družstevních organizací na DA ČR

Dne 2. 4. 2024 hostila Družstevní Asociace ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR výbor 40 zástupců družstevních organizací z Thajska.

... celá zpráva >>

Vize ekonomické demokracie z pohledu mladé generace.

Družstevní Asociace se účastnila dne 14. března 2024 konference, kterou pořádala Panevropská univerzita s titulem “Vize ekonomické demokracie z pohledu mladé generace.”

... celá zpráva >>

Kulatý stůl: NĚMECKÉ DRUŽSTEVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

V úterý dne 20. února 2024 proběhl v Muzeu družstevnictví a DAČR kulatý stůl historiků. Téma kulatého stolu bylo německé družstevnictví v českých zemích. Jednalo se o premiéru výjimečné oblasti dějin družstevnictví na českém území.

... celá zpráva >>

Vyhlášení soutěže pro studenty

Vyhlášení dalšího ročníku soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci na jakékoliv téma z oblasti DRUŽSTEVNICTVÍ.

... celá zpráva >>

Pozvánka na kulatý stůl

Dovolujeme si vás pozvat na další setkání u kulatého stolu s našimi historiky a sice nad tématem německého družstevnictví v českých zemích.  Toto téma je výjimečné, protože německá komunita v českých zemích působila již od přemyslovské kolonizace ve 13. století, kdy vytvořila trvalou ekonomickou a kulturní stopu. Německé družstevnictví bylo významnou částí družstevnictví a průmyslu za první republiky a německá menšina byla hospodářsky nejsilnější menšinou ve státě.

... celá zpráva >>

Vedení DA ČR jednalo na Hradě

Zástupci Družstevní Asociace se sešli v Kanceláři prezidenta republiky s ředitelem Odboru vnitřní politiky, doc. PhDr. Tomášem Lebedou Ph.D.

... celá zpráva >>

Ocenění studentky za výjimečnou práci

Dne 8. 11. proběhlo v Družstevní Asociaci ČR za přítomnosti Ing. Pavla Březiny, předsedy Svazu českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP) a zároveň místopředsedy DAČR, členů Výchovně-vzdělácí komise DAČR ocenění studentky Bc. Zuzany Siudové. Ta obdržela čestné uznání a věcný dar za výborně a velmi zajímavě zpracovanou bakalářskou práci na téma Environmentální a alternativně ekonomický rozměr díla Františka Cyrila Kampelíka.

... celá zpráva >>

Konference: Muzeum a změna VI

Mezinárodní vědecká konference s názvem Muzeum a změna VI / The Museum and Change VI, která se konala ve dnech 24. 10. a 25. 10. 2023 v Nové budově Národního muzea (bývalém Federálním shromáždění), se zaměřila na vývoj oboru muzejníctví a jeho reflexi v rámci celospolečenského vývoje. Pořádala ji tradičně Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Národním muzeem a Český komitétem Modrého štítu.

... celá zpráva >>

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU, VÝZVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY - PRODEJ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY REVOLUČNÍ 13

Tato soutěž je veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku („Soutěž“) ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“).

... celá zpráva >>

Památce JUDr. Jana Slabého

27. července 1923 - 21. února 2018

V červenci tohoto roku uplyne 100. výročí narození JUDr. Jana Slabého, člověka, který celý svůj život zasvětil práci v československém, mezinárodním a později i v českém družstevnictví.

... celá zpráva >>

30 let Družstevní Asociace ČR

V letošním roce 2023 si připomínáme výročí 30 let od vzniku Družstevní Asociace ČR (dále DA ČR), zastřešující instituce českého a moravského družstevnictví. Slavíme také 150 let od vzniku prvního družstevního zákona.

... celá zpráva >>

Muzejní noc v Praze

U příležitosti Muzejní noci se v pátek dne 16. června od 19 hodin otevřelo pro veřejnost také Muzeum družstevnictví. Kromě našeho muzea se akce zúčastnily Clam-Gallasův palác, Městská knihovna v Praze, Muzeum literatury, Galerie hlavního města Prahy a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Tento den také skončil letošní Festival muzejních nocí.

... celá zpráva >>

Pozvánka na Muzejní noc v Praze

Ve dnech 19. května až 16. června 2023 probíhá 19. ročník Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty. Národní zahájení 19. ročníku Festivalu muzejních nocí proběhlo v pátek 19. května 2023 od 14.00 hodin v Olomouci.

... celá zpráva >>

Prezident Mezinárodního družstevního svazu navštívil DA ČR

Prezident Mezinárodního družstevního svazu pan Ariel Guarco z Argentiny navštívil Družstevní asociaci České republiky. Svou návštěvu zahájil prohlídkou stálé expozice Muzea družstevnictví. Doprovázeli jej předseda představenstva DA ČR Ing. Leo Doseděl (předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev), Ing. Martin Pýcha (předseda Zemědělského svazu ČR), Ing. Jan Vysloužil (předseda Svazu českých a moravských bytových družstev) a výkonný ředitel DA ČR David Füllsack, DiS..

... celá zpráva >>

SPOLUPOŘÁDALI JSME SEMINÁŘ 70 LET OD AMNESTIE ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO

Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů ČR  jsme ve čtvrtek 4. května 2023 v 15 hodin uspořádali seminář k výročí 70 let od amnestie prezidenta Antonína Zápotockého s podtitulem Amnestie, „kulaci“, společnost. Na semináři vystoupili historici Petr Blažek a Jaroslav Rokoský. Akci moderoval vedoucí Muzea družstevnictví Pavel Černý.

... celá zpráva >>

Pozvánka na seminář: 70 let od amnestie prezidenta Antonína Zápotockého s podtitulem Amnestie, „kulaci“, společnost

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Muzeem družstevnictví Vás zvou ve čtvrtek 4. května 2023 od 15 hodin na seminář k výročí 70 let od amnestie prezidenta Antonína Zápotockého s podtitulem Amnestie, „kulaci“, společnost. Na semináři vystoupí historici Petr Blažek a Jaroslav Rokoský. Akci bude moderovat vedoucí Muzea družstevnictví Pavel Černý.

... celá zpráva >>

Kuneš Sonntag - život, dílo, přínos pro družstevnictví a souvislosti

Ve středu 29. 3. uspořádaly Družstevní Asociace ČR a Muzeum družstevnictví kulatý stůl k významné osobnosti prvorepublikového zemědělského družstevnictví, politika Kuneše Sonntaga. Mezi hosty nechyběli zástupci jeho rodiny a samosprávy obcí rodného kraje, ze kterého pocházel. Pro zpestření akce byli účastni také členové Spolku rodáků a přátel Hané v Praze, z nichž někteří přišli v tradičních hanáckých krojích.

... celá zpráva >>

Výbor Komise muzejních historiků AMG navštívil naše muzeum

V úterý 21. března zavítali do Muzea družstevnictví členové výboru KMH AMG na prohlídku muzea. Výbor komise vedl předseda PhDr. Zdeněk Duda, Ph.D. z Prácheňského muzea v Písku. Stálou expozicí muzea je provedl vedoucí muzea Mgr. Pavel Černý. Během prohlídky zazněly od hostů zajímavé dotazy například ke kulturním družstvům nebo družstevním principům. Poté také zanechali zástupci výboru vzpomínku a poděkování v muzejní návštěvní knize.

... celá zpráva >>

29. Valné shromáždění DA ČR

Dne 22. března 2023 se konalo 29. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály. Zástupci bytového, spotřebního, výrobního a zemědělského družstevnictví na tomto zasedání projednali otázky společného zájmu a současnou situaci v družstevním hnutí v České republice.

... celá zpráva >>

Pozvánka na kulatý stůl: Kuneš Sonntag

Dovolujeme si vás pozvat na kulatý stůl věnovaný významné osobnosti českého zemědělského družstevnictví 1. republiky Kuneši Sonntagovi, který se bude konat dne 29. března ve 14:00 hod. v zasedací místnosti Družstevní Asociace.

... celá zpráva >>

Volné kanceláře k pronájmu

Družstevní Asociace ČR nabízí k pronájmu volné kanceláře na adresách Těšnov 5, Praha 1 a Revoluční 13, Praha 1.

... celá zpráva >>

Světová soutěž obrázků – Virtuální muzeum Ukrajinské galerie

IE-NO-HIKARI Association, skupina japonských zemědělských družstev (člen ICA), pořádá tradiční každoroční soutěž dětských obrázků „The World Children’s Picture Contest“ s cílem informovat děti na celém světě o důležitosti přírody a zemědělství a podporovat přátelství, dobrou vůli a bohaté lidstvo. Soutěž letos slaví jubilejních 30 let.

... celá zpráva >>

Exkurze Komise muzejních historiků Asociace muzeí a galerií ČR do expozice Dějiny 20. století v Národním muzeu

V úterý 6. 12. proběhla celodenní exkurze muzejních historiků v Nové budově Národního muzea u příležitosti prohlídky nové expozice k moderním dějinám pohledem ČR a Evropy. Dopoledne jsme si prohlédli samostatně celou expozici a odpoledne nás provedli formou komentované prohlídky samotní tvůrci dr. Tomáš Kavka a dr. Jan Lomíček. Poté následovala diskuse nad muzejními tématy a expozicí.

... celá zpráva >>

Muzeum družstevnictví navštívil zástupce společnosti České dukáty

Ve středu 23. 11. navštívila Muzeum družstevnictví Mgr. Dita Hradecká, PR manažerka společnosti České dukáty, která nyní vydává paměťovku z cyklu České dějiny věnovanou Antonínu Švehlovi, československému státníkovi za agrární stranu, podporovateli zemědělského družstevnictví a příteli prezidenta TGM.

... celá zpráva >>

Zástupci DA ČR a DÚSR diskutovali v Bratislavě

Setkání zástupců Družstevní Asociace České republiky (DA ČR) se zástupci Družstevní únie Slovenské republiky (DÚ SR) se uskutečnilo ve středu 12. října v Bratislavě v budově COOP PRODUKT SLOVENSKO. Akce se zúčastnili zástupci jednotlivých svazů DA ČR, kteří si se svými slovenskými kolegy vyměňovali zkušenosti. Tématem byla aktuální situace ve svazech sdružených v DÚ SR a DA ČR.

... celá zpráva >>

Konference - Steady state

Dne 13. října uspořádaly Družstevní Asociace ČR a Muzeum družstevnictví konferenci na téma role družstevnictví v naplňování konceptu trvale udržitelného rozvoje. Inspirací setkání byla diplomová práce Mgr. Petra Dekastello s názvem "Družstevnictví jako jeden z možných nástrojů ekonomického konceptu Steady-State“.

... celá zpráva >>

Pozvánka na konferenci Družstevnictví - Steady State

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci s velmi zajímavým tématem: Družstevnictví jako nástroj ekonomického konceptu Steady-State, která se bude konat dne 13. října ve 14:00 hod. v kongresovém sále budovy Družstevní Asociace.

... celá zpráva >>

Demokratický klub na návštěvě v našem muzeu

Dne 26. 7. navštívili Muzeum družstevnictví členové Výkonné rady Demokratického klubu. Jedná se o nestranickou politickou organizaci (založena v roce 1948, legalizována 1990), která se soustřeďuje na podporu demokratismu, chápe nezbytnost působení politických stran a hnutí v demokratické společnosti, vidí však potřebnost existence nestranických politických organizací, které nezávisle na politických stranách pomáhají dotvářet demokratickou společnost, které jsou také družstva pevnou součástí.

... celá zpráva >>

Japonská zemědělská družstevní organizace vyhlašuje další ročník soutěže o nejlepší dětské kresby

Děti od 6 do 15 let se mohou i v tomto roce zapojit do výtvarné soutěže a zaslat svůj namalovaný obrázek (nejlépe ve velikosti A4) tentokrát na téma buď obecně družstevního zemědělství nebo na téma já a mé oblíbené jídlo (předpokládá se jídlo, které si sami vypěstujeme).

... celá zpráva >>

Návštěva ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ČR v Muzeu družstevnictví a DAČR

V úterý 12. července navštívil Muzeum družstevnictví a DAČR nový ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D., kterého doprovázel jeho náměstek JUDr. Kamil Nedvědický.

... celá zpráva >>

Mezinárodní den družstev 2022

OSN v roce 1995 vyhlásilo Mezinárodní den družstev, je oslavován každoročně na první sobotu v červenci, ve stejný den, který byl slaven Mezinárodním družstevním svazem (ICA) od roku 1923. Pro rok 2022 připadá na sobotu 2. července. Družstva byla založena ve městě Rochdale ve Velké Británii před více jak 170 lety. Od té doby se rozšířila do celého světa a dnes působí více jak 1,5 milionu družstev s téměř 1,5 miliardy členů.

... celá zpráva >>

Kulatý stůl k výročím významných osobností družstevnictví

V DAČR a Muzeu družstevnictví probíhal v úterý 14. 6. kulatý stůl renomovaných odborníků, který se zaměřil na výročí 4 významných osobností evropského a českého družstevnictví.

... celá zpráva >>

Slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního 20. ročníku soutěže Gloria musaealis

Dne 19. května 2022 ve Smetanově síni Obecního domu proběhlo Slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního 20. ročníku soutěže Gloria musaealis. Ceny se opět udělovaly ve třech hlavních kategoriích: Muzejní výstava roku 2021, Muzejní publikace roku 2021 a Muzejní počin roku 2021, navíc se vyhlašuje také Cena Českého výboru ICOM.

... celá zpráva >>

Mezinárodní den muzeí

Dne 18. 5. si připomínáme Mezinárodní den muzeí, který byl Mezinárodní radou muzeí ICOM určen již  v roce 1977 . V tento den byla v roce 1891 rovněž slavnostně zpřístupněna hlavní budova Národního muzea na Václavském náměstí.

... celá zpráva >>

Výzva: Připojte se ke Dnům českého zemědělství

Zemědělský svaz České republiky plánuje v termínu 17. – 18. června 2022 již 9. rokem úspěšnou celorepublikovou akci: DNY ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. Od roku 2013 jsme společně uskutečnili 229 DOD po celé ČR. Dohromady tyto akce navštívilo přes 137 081 návštěvníků a 49 692 dětí.

... celá zpráva >>

Kulturní družstva a jejich historie

Dne 22. 2. 2022 uspořádaly Družstevní Asociace ČR a Muzeum družstevnictví kulatý stůl k historii významných kulturních družstev.

... celá zpráva >>

Časopis Czech Cooperator 2021

... celá zpráva >>

Stážisté z Akademie věd na návštěvě v Muzeu družstevnictví

V pondělí 8. listopadu navštívili Muzeum družstevnictví studenti Anna Tlustá, Martin Adámek a Matěj Pavlištík a jejich lektor Jan Kober. Studenti působí jako stážisté v Ústavu státu a práva AV ČR, kde se pod vedením lektora účastní práce na jednom z projektů v rámci programu Otevřená věda. Návštěva se díky důkladnému a velmi zajímavému výkladu vedoucího muzea Pavla Černého dozvěděla o družstevnictví mnoho nového.

... celá zpráva >>

Družstevnictví v kostce

Na kladenské Střední škole designu a řemesel proběhl dne 29. 9. 2021 první seminář v rámci připravovaného cyklu Družstevnictví v kostce. Ten má za cíl podat studentům středních škol ucelený pohled na české družstevnictví, jak z hlediska historického vývoje, tak ze současnosti.

... celá zpráva >>

Dny českého zemědělství

Vážení přátelé, zástupci farem a zemědělců. Nabízíme vám zapojení se do tradiční celorepublikové akce Zemědělského svazu ČR DNY ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. Termín akce je 24. 9. až 2. 10. 2021. 
 

... celá zpráva >>

Mezinárodní den družstev 2021

3. července si budeme společně připomínat Mezinárodní den družstev, kerý má dlouholetou tradici mezi družstevníky na celém světě.

... celá zpráva >>

27. Valné shromáždění DA ČR

Dne 24. března 2021 se konalo 27. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály.

... celá zpráva >>

Sborník ke Kulatému stolu Včela je na světě

Sborník ke stažení.

... celá zpráva >>

Ocenění úspěšných diplomových prací na téma družstevnictví

Družstevní Asociace ČR každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou práci s tématem družstevnictví. Rádi podporujeme studenty, kteří se ve svých odborných pracích touto tématikou zabývají. V současné době bohužel nebývá družstevnímu podnikání věnována velká pozornost, stále se potýká s negativní „image“ z doby minulého režimu. V celosvětovém měřítku však podniká v družstevnictví 1 miliarda lidí a se svou participací zaměstnanců, demokratickou formou řízení a vizí dlouhodobých cílů jsou stabilnější než jiné druhy podnikání.  

... celá zpráva >>

Kulatý stůl Včela

Ve středu 16. září 2020 proběhl v Družstevní Asociaci ČR a Muzeu družstevnictví kulatý stůl na téma „Spotřební družstvo Včela - jeho vznik, historie a zánik“. Akce se zúčastnila široká řada osobností českého družstevnictví, ekonomiky, politiky, vědy a výzkumu včetně propagátorů alternativního způsobu podnikání ad. Kulatý stůl moderoval vedoucí Muzea družstevnictví Mgr. Pavel Černý.

... celá zpráva >>

Japonská družstevní organizace vyhlašuje další ročník soutěže o nejlepší dětské kresby s družstevní tématikou

Děti od 6 do 15 let se mohou i v tomto roce zapojit do výtvarné soutěže a zaslat svůj namalovaný obrázek tentokrát zaměřený na důležitost potravin, které potřebujeme k přežití (péče, pěstování sklizeň….) a také na hodnotu rodiny a přátel z různých komunit.

... celá zpráva >>

Pozvánka na kulatý stůl spotřební družstvo Včela

dovolujeme si Vás pozvat na další z řady kulatých stolů věnovaných historii českého družstevnictví, tentokrát zaměřený na vznik, vývoj a zánik spotřebního družstva VČELA.

... celá zpráva >>

Mezinárodní den družstev 4. 7. 2020

SPOLUPRACUJME A VYZVĚME VŠECHNY, ABY BOJOVALI PROTI ZMĚNĚ KLIMATU

Žádná země není vůči ní imunní. Emise skleníkových plynů jsou o více než 50 procent vyšší než v roce 1990, a globální oteplování způsobuje dlouhodobé změny našeho klimatického systému, což v případě, že nebudeme jednat, nás ohrozí nevratnými důsledky. „Družstva proti změně klimatu“ byla vybrána jako letošní téma k řešení tohoto problému a na podporu cíle udržitelného rozvoje (SDG) 13 v oblasti změny klimatu. To má vážný dopad na živobytí lidí na celém světě, zejména na nejvíce znevýhodněné skupiny jako jsou drobní zemědělci, ženy, mládež, domorodé obyvatelstvo a etnické menšiny, kteří se musí vypořádat s extrémními přírodními katastrofami a degradací přírodních zdrojů. V letošním roce se zaměříme na přínos družstev v boji proti této hrozbě. #Coops4ClimateAction

... celá zpráva >>

26. Valné shromáždění DA ČR

Dne 8. dubna 2020 se konalo 26. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály.

Zástupci bytového, spotřebního, výrobního a zemědělského družstevnictví na tomto zasedání projednali otázky společného zájmu a současnou situaci v družstevním hnutí v České republice.

... celá zpráva >>

Vyhlášení dalšího ročníku studentské soutěže

Družstevní Asociace ČR vyhlašuje další,  již 20. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci s tématem družstevnictví.

... celá zpráva >>

Muzeum družstevnictví přivítalo studenty 1. ročníku oboru Management a produkce školy MICHAEL

Dne 7.1.2020 navštívili naše Muzeum družstevnictví studenti 1. ročníku oboru Management a produkce školy MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o. z Prahy 4. Studenti ve svém výukovém programu mají i téma družstevního podnikání, proto zvolili návštěvu naší asociace a muzea.

... celá zpráva >>

Kulatý stůl F.L. Chleborad

V úterý 3. prosince od 16 hodin probíhal v Družstevní Asociaci ČR další kulatý stůl z cyklu významných osobností našeho družstevnictví, tentokrát věnovaný jednomu z prvních univerzitně vzdělaných českých národohospodářů, JUDr. Františku Ladislavu Chleboradovi.

... celá zpráva >>

Pozvánka na kulatý stůl F. L. Chleborad, průkopník družstevnictví

Dovolujeme si Vás pozvat na další kulatý stůl z cyklu významných osobností našeho družstevnictví, tentokrát věnovaný jednomu z prvních univerzitně vzdělaných českých národohospodářů, JUDr. Františku Ladislavu CHLEBORADOVI. Tento družstevní teoretik a národohospodář stál za iniciativou vedoucí k založení prvního velkého konzumního spolku (družstva) v českých zemích, po jehož vzoru začaly vznikat desítky spolků podobných. Vedle praktické podnikatelské a družstevní činnosti měl i teoretické ambice v oblasti ekonomie.

... celá zpráva >>

Návštěva Hornického muzea v Příbrami

Dne 12. 11. navštívili zástupci Družstevní Asociace ČR Hornické muzeum v  Příbrami. Cílem návštěvy byla především výměna zkušeností s fungováním menších muzeí. Odborná pracovnice tohoto muzea, archeoložka Mgr. Veronika Machačová, podrobně pohovořila především o systému práce s exponáty, o pořádání specializovaných výstav, o práci se studenty a s ostatní odbornou i neodbornou veřejností, o možnostech propagace apod.

... celá zpráva >>

Ocenění úspěšných diplomových prací na téma družstevnictví

V pátek 1.11. proběhlo na Družstevní Asociaci ČR slavnostní udílení ocenění pro studentky, jejichž práce byly oceněné Výchovně vzdělávací komisí Muzea družstevnictví. Ocenění přdával předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev Ing. Pavel Březina.

... celá zpráva >>

KULATÝ STŮL LADISLAV KAREL FEIERABEND

Ve čtvrtek dne 31.10. uspořádala Družstevní Asociace ČR ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů ČR kulatý stůl renomovaných odborníků k výjimečné osobnosti českého družstevnictví, Ladislava Karla Feierabenda, ministra zemědělství a dlouholetého vrchního ředitele Kooperativy (obchodního ústředí hospodářských družstev).

... celá zpráva >>

Studenti Obchodní akademie Vinohradská navštívili Muzeum družstevnictví

V úterý dne 1. 10. navštívili Muzeum družstevnictví studenti Obchodní akademie Vinohradská, která je Fakultní cvičnou školou Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Navštívila nás jedna třída čítající 23 žáků spolu s profesorkou Ing. Darjou Šindelkovou. Obchodní akademie vzdělává studenty pro oblast obchodu a ekonomiky a mj. provozuje výukové tzv. fiktivní firmy na škole, kde studenty učí teorii a praxi podnikání a managementu.

... celá zpráva >>

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ O FÚZI SLOUČENÍM

Předseda představenstva Družstevní Asociace České republiky JUDr. Rostislav Dvořák a ředitel COOPUNIA David Füllsack oznamují, v souladu s § 279 odst. 1 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, že se dohodli na uzavření návrhu smlouvy o fúzi sdružení sloučením, a to ke dni 1. ledna 2020. Podrobnosti naleznete v příloze.

... celá zpráva >>

Mezinárodní družstevní den

V sobotu 6. 7. oslavilo světové družstevní hnutí v pořadí již 97. Mezinárodní družstevní den, který je v letošním roce spojen s heslem „Družstva pro důstojnou práci“, jež vyjadřuje zaměření družstev na osobní rozvoj zaměstnanců a sociální spravedlnost.

... celá zpráva >>

Muzeum družstevnictví navštívila delegace z Hong Kongu

V úterý dne 2. července 2019 navštívila Muzeum družstevnictví delegace ze zvláštní administrativní oblasti Číny, Hong Kong. Jednalo se o 16 studentů středních škol, 2 členy sboru pod vedením úředního zástupce Franco Kwok z městské vlády Kowloon, průvodce Jo Chan z Hong Kongu spolu s průvodkyní z pražské cestovní agentury ALLIANCE. Hostů se ujal vedoucí muzea Mgr. Pavel Černý.

... celá zpráva >>

16. pražská muzejní noc

V sobotu 8. června zažila Pražská muzejní noc fenomenální úspěch, kdy přilákala téměř 150 tisíc lidí. Jen samotnou historickou budovu Národního muzea po osmileté rekonstrukci shlédlo jedenáct a půl tisíce návštěvníků. Otevřeno bylo letos více než 70 objektů muzeí, galerií a dalších památek. Velkému zájmu se také již tradičně těšilo Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum, Muzeum policie, Náprstkovo muzeum či Botanická zahrada.

... celá zpráva >>

JUDr. Rostislav Dvořák předsedou představenstva DA ČR

Dne 27. března 2019 se konalo 24. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály.

... celá zpráva >>

Vyšlo nové číslo časopisu Czech Cooperator

Ke stažení zde.

... celá zpráva >>

Muzeum družstevnictví navštívil generální sekretář Unie evropských federalistů ČR

V úterý 12. března 2019 navštívil Muzeum družstevnictví generální sekretář Unie evropských federalistů ČR Ing. Ivo Kaplán, který je členem KDU-ČSL (byl zakládajícím členem ODA v 90. letech), Demokratického klubu a dalších společenských organizací. S velikým zájmem si prohlédl stálou expozici Muzea družstevnictví a zasedací místnost Družstevní Asociace ČR. V pamětní knize muzea zanechal milý vzkaz pro další návštěvníky muzea s podtextem "Ať jsme všichni jedno!!!". Komentovanou prohlídku muzea zajišťoval vedoucí muzea Mgr. Pavel Černý v doprovodu s Františkem Kožíškem, členem Společnosti Antonína Švehly.

... celá zpráva >>

Video o sociálním rozměru podnikání VDI Otava Písek

https://www.youtube.com/watch?v=vx3ujLB98D0

 

... celá zpráva >>

Návštěva studentů z UMPRUM

Dne 11.2. navštívili Muzeum družstevnictví studenti ateliéru sochařství UMPRUM s vedoucím ateliéru Tomášem Uhnákem.

... celá zpráva >>

Návštěva studentů z České zemědělské univerzity

Dne 8. ledna 2019 navštívila Družstevní Asociaci ČR skupina studentů magisterského studia Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Skupinu vedl proděkan pro pedagogickou činnost Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.

... celá zpráva >>

Předání petice za posílení práv družstev a společenství vlastníků jednotek

Předseda svazu Ing. Jan Vysloužil předal dnes v 9.00 do rukou ministra spravedlnosti JUDr. Jana Kněžínka petici Svazu českých a moravských bytových družstev a jeho členů za posílení práv družstev a společenství vlastníků jednotek, která je určena k předložení Vládě České republiky.

... celá zpráva >>

Konference „DRUŽSTVA ZA PRVNÍ REPUBLIKY A DNES“

Dne 25. října 2018 odpoledne v zasedacím sále DAČR, Těšnov 5, Praha 1 pořádalo Muzeum družstevnictví v rámci Družstevní Asociace ČR konferenci na téma DRUŽSTVA ZA PRVNÍ REPUBLIKY A DNES.

 

... celá zpráva >>

Muzeum družstevnictví zažilo premiéru Pražské muzejní noci

V sobotu dne 9. června zažilo Muzeum družstevnictví premiérovou účast v Pražské muzejní noci. Této události se účastnila padesátka muzeí po celém hlavním městě, které opět otevřela návštěvníkům své brány v netradiční noční hodině. Letošní ročník Pražské muzejní noci probíhal v čase od sobotních 19 hodin a do jedné hodiny po půlnoci a navíc se nesl ve znamení několika kulatých výročí, které jsme slavili. Nejvýznamnější výročí bylo 100 let od založení svobodného a demokratického Československa za prezidentování T. G. Masaryka a premiéra Antonína Švehly. Oba státnici byli také podporovatelé družstevnictví, a o to nás to více těší.

... celá zpráva >>

Konference "Role družstevního podnikání v budoucím vývoji ČR"

Pod tímto názvem proběhla dne 16. května 2018 konference v Senátu Parlamentu České republiky v reprezentativním Hlavním sále Valdštejnského paláce.

Konferenci spolupořádal předseda Senátu PČR Milan Štěch s Družstevní Asociací ČR a Masarykovou demokratickou akademií za hojné účasti zástupců družstevního života, akademiků, ekonomů, novinářů a politiků především z řad sociální a křesťanské demokracie, Pirátů a menších uskupení (např. Evropani.cz) či organizací Malorolníků atd. Za vládu byli účastni zástupci ministerstva zemědělství a ministerstva práce a sociálních věcí.

... celá zpráva >>

Strasti a radosti firmy zaměstnávající zdravotně postižené

Invalidé - dnes se tento pojem příliš nepoužívá, ale byli a jsou to lidé se zdravotním postižením, o kterých si mnozí zdraví myslí, že jsou to buď jen vozíčkáři, nebo prostě lidé, kteří jsou z pracovního procesu vyloučeni svým hendikepem. Vždyť oni mají invalidní důchod, tak, co by ještě chtěli. Dříve to se svým uplatněním opravdu neměli lehké. Ale například naše družstvo Důbrava ve Valašských Kloboukách, které ani ve svém názvu nemá přímo pojem „družstvo invalidů“, zaměstnávalo více než 50% pracovníků zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných (dříve ty se „změněnou pracovní schopností) už od svého vzniku od roku 1961. Mělo za úkol poskytnout práci v regionu Valašska, kde život nikdy nebyl lehký a dojíždění za prací nutilo mnoho mladých odejít do větších měst. 

... celá zpráva >>

ROLE DRUŽSTEVNÍHO PODNIKÁNÍ V BUDOUCÍM VÝVOJI ČR

Chcete se dozvědět více o družstevním podnikání v ČR? Zaregistrujte se na konferenci, kterou spolupořádá předseda Senátu Parlamentu ČR s Družstevní Asociací ČR a Masarykovou demokratickou akademií dne 16. května 2018.

... celá zpráva >>

23. valné shromáždění Družstevní Asociace ČR

Dne 28. března 2018 se konalo 23. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály.

Zástupci bytového, spotřebního, výrobního a zemědělského družstevnictví na tomto zasedání projednali otázky společného zájmu a současnou situaci v družstevním hnutí v České republice.

... celá zpráva >>

Exkurze studentů v zemědělské společnosti TAGROS

Družstevní Asociace ČR má zájem dlouhodobě podporovat a seznamovat mladé lidi s družstevním hospodařením v ČR. Jednou z konkrétních aktivit jsou exkurze vybraných škol do zemědělských provozů. Ve spolupráci se společností TAGROS a.s. tak proběhla první z nich a hostila studenty z AGRO školy (soukromé střední školy zemědělské z Vladislavi). Společnost TAGROS a.s. byla založena v roce 1995 a zaměřuje se na zemědělskou prvovýrobu, živočišnou výrobu, ovocnářství, dřevovýrobu a další spojené služby. 

... celá zpráva >>

Den otevřených dveří v zemědělské společnosti TAGROS

Pozvánka ke stažení zde.

... celá zpráva >>

Časopis Czech Cooperator 2017

Nové číslo časopisu ke stažení.

... celá zpráva >>

K památce Yvona Legranda

6. října 2017 zemřel po těžké nemoci ve svém jihofrancouzském domově Yvon Legrand, dlouholetý mezinárodní ředitel družstevního sdružení Up Groupe - Le Cheque Déjeuner.

... celá zpráva >>

170 let českého družstevnictví

V letošním roce si připomínáme 170. výročí vzniku prvního družstva na území současné České republiky. Dějiny českého družstevnictví jsou velmi zajímavé a tvoří nedílnou   a   osobitou   kapitolu politického, hospodářského a sociálního vývoje i kulturního dění českého národa. V souladu s jeho vývojovými peripetiemi bylo formováno a vyvíjelo se i družstevnictví. Česká družstva v období uplynulých 170ti let zažila období úspěšného rozvoje, ale musela překonat také mnoho překážek a projít řadou razantních   změn, zvratů i téměř likvidační snah.

... celá zpráva >>

PETICE Svazu českých a moravských bytových družstev a jeho členů za posílení práv družstev a společenství vlastníků jednotek

V České republice je více než 60.000 společenství vlastníků jednotek (SVJ), která spravují na 1,5 miliónů bytů, ve kterých žije cca 4,5 miliónu obyvatel. Výkon správy těchto SVJ je stále složitější. Na vině je především nekvalitní legislativa upravující vztahy bytového spoluvlastnictví a obecně nízká vymahatelnost práva v České republice. V řadě lokalit po celé České republice se situace stává velmi vážnou a pro mnohá SVJ je již kritická. Přestože na tento stav zástupci družstev a SVJ poukazují již dlouhodobě, není jim, až na plané sliby, věnována takřka žádná pozornost. Řada SVJ se tak potácí na pokraji faktického krachu.

... celá zpráva >>

Diskuze na téma družstevnictví v TV Zemědělec

Duskuzi můžete sledovat na tomto odkazu: 

http://www.zscr.cz/clanek/tv-zemedelec-druzstevnictvi-a-cesky-venkov-3171

... celá zpráva >>

Mezinárodní družstevní den

Tradičně v první červencovou sobotu proběhly v pořadí již 95. Mezinárodní družstevní den a 23. Mezinárodní den družstev OSN. Ústředním tématem bylo v letošním roce "začlenění". Mezinárodní družstevní den se slaví pravidelně od roku 1923.

... celá zpráva >>

24. valná hromada SČMBD Zpráva tiskové komise

V pořadí 24. valná hromada Svazu českých a moravských bytových družstev se konala 15. 6. 2017. V průběhu jednání valné hromady byli delegáti seznámeni se zprávou o činnosti svazu a představenstva v uplynulém období, projednali hospodaření svazu v roce 2016 a rozpočet svazu pro rok 2017 včetně všech souvisejících materiálů.

... celá zpráva >>

Kondolence manchesterským družstevním svazům

CONDOLENCE to the Board of the Cooperative Union, Manchester

... celá zpráva >>

Pozvánka na konferenci "Zemědělství 2017"

Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů pořádá konferenci Zemědělství 2017, která se uskuteční 13. června v 8:00 hod v Top Hotelu Praha (Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov).

... celá zpráva >>

Panelák roku 2016

Zpráva o průběhu a vyhodnocení soutěže

Do soutěže Panelák roku 2016 přihlásila bytová družstva a společenství vlastníku celkem 40 objektů, které prošli regenerací v období 2014 – 2016. 

... celá zpráva >>

JUDr. Rostislav Dvořák byl opětovně zvolen do představenstva Družstev Evropa

Malta, 27. dubna 2017. JUDr. Rostislav Dvořák byl podruhé zvolen do představenstva Družstev Evropa. Letošní Valné shromáždění evropských družstevník se neslo v duchu voleb. Novým prezidentem Družstev Evropa se stal Jean Louis Bancel, prezident COOP France.

... celá zpráva >>

Ve funkci předsedy představenstva DA ČR potvrzen Ing. Martin Pýcha

Dne 29. března 2017 se konalo 22. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály.

 

... celá zpráva >>

Nové vzdělávací filmy přibližují práci v zemědělství

Zemědělský svaz České republiky natočil v rámci projektu Zemědělství žije! sadu vzdělávacích filmů o práci v zemědělství a o tom, co vše je zapotřebí udělat, než se vyrobí běžná potravina či krmivo pro zvířata. Komentář namluvil brněnský herec Tomáš Sagher. K vidění jsou na sociální síti youtube, kanál Zemědělství žije!

... celá zpráva >>

Mezinárodní družstevní summit

13. října 2016 skončil v kanadském Quebecu třetí Mezinárodní družstevní summit, který se konal z iniciativy Mezinárodního družstevního svazu s podporou kanadské družstevní skupiny Desjardins Group. V rámci summitu se sešlo téměř 3 000 účastníků ze 116 zemí, zúčastnilo se ho rovněž 60 zástupců tuzemských i zahraničních médií a vystoupilo zde 235 respektovaných spíkrů. Letošní summit se zaměřil na velký potenciál družstev a široký rozsah jejich činností. Družstva představují 2,6 mil. podniků, 1,3 biliónů členů, a téměř 15 % světové ekonomiky. Z příspěvků mnoha řečníků vyplynulo, že skutečná síla družstev pramení z jejich dlouhodobé vize, družstevního ducha a integrace sociálního pokroku s ekonomickým úspěchem.

... celá zpráva >>

SČMVD vyhlásil výsledky soutěže Výrobní družstvo roku

Praha, 29. 6. 2016 – Svaz českých a moravských výrobních družstev vyhlásil v rámci programu 25. valného shromáždění, které se konalo v pondělí 27. června v Nymburku, výsledky 5. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku. První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obsadilo Dřevozpracující družstvo Lukavec. V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se na první pozici umístilo výrobní družstvo Otava Písek.

... celá zpráva >>

Předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák byl zvolen do představenstva CECOP

Praha, 23. 6. 2016 – Předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) JUDr. Rostislav Dvořák byl na jednání valného shromáždění zástupců evropských výrobních družstev, které se konalo 23. června 2016 v Bruselu, zvolen do představenstva Evropské konfederace výrobních a sociálních družstev CECOP.

... celá zpráva >>

Předseda DA ČR vyhlásil 17.kolo Soutěže o nejlepší odbornou studentskou práci

Více informací naleznetev sekci: Informace dokumenty, Výchovně vzdělávací komise DA ČR.

... celá zpráva >>

Film o Svazu českých a moravských výrobních družstev

Viděli jste nový videopořad o Svazu českých a moravských výrobních družstev?

... celá zpráva >>

Skutečně zdravá škola a Zemědělství žije! budou děti učit o původu potravin

Je důležité, aby děti věděly, odkud se bere a jak vzniká jídlo, které mají na talíři. Tento názor sdílí občanská iniciativa Skutečně zdravá škola a Zemědělský svaz ČR . Proto v rámci projektu Zemědělského svazu Zemědělství žije! navazují spolupráci a budou společně organizovat exkurze na farmy, vysvětlovat vliv zemědělství na jejich život a začlení téma zemědělství do školních hodin.

... celá zpráva >>

Předseda Zemědělského svazu znovu zvolen viceprezidentem COGECA

Ve čtvrtek na jednání prezidia evropské organizace zemědělských družstev – COGECA, byl předseda Zemědělského svazu Ing. Martin Pýcha podruhé zvolen jejím viceprezidentem. Ing. Pýcha obhájil mandát a zůstává tak jediným členem vedení COGECA z řady nových členských zemí.

... celá zpráva >>

Do čela Skupiny COOP zvolen Ing. Pavel Březina

1. 12. 2015 proběhly plánované volby nového předsedy Svazu českých a moravských spotřebních družstev ( Skupina COOP). Do čela byl nově zvolen Ing. Pavel Březina, který tak střídá dlouholetého předsedu Ing. Zdeňka Juračku, jež rovněž působí coby představitel Asociace českého tradičního obchodu a i nadále zůstává podporovatelem tuzemských maloobchodníků.

... celá zpráva >>

Memorandum DA ČR

Memorandum je výstupem z mezinárodní konference DA ČR "Aktuální situace v českém a evropském výrobním, spotřebním, bytovém a zemědělském družstevnictví a úloha družstev v hospodářské struktuře členských zemí EU".

... celá zpráva >>

Zasedání zástupců družstev Evropa v Praze

Ve dnech 24.-25.11. 2015 zorganizovala Družstevní Asociace ČR s vedením evropských družstev v Bruselu mezinárodní konferenci v Praze a výjezdní zasedání představenstva Družstev Evropa v Praze.

... celá zpráva >>

Valné shromáždění CICOPA

JUDr. ROSTISLAV DVOŘÁK ZVOLEN ČLENEM CICOPA EXECUTIVE COMMITTEE
Na Generálním shromáždění celosvětové organizace družstev ICA a výrobních družstev CICOPA v turecké Antalyi byl zvolen JUDr. Rostislav Dvořák, úřadující předseda představenstva DA ČR a předseda SČMVD společně s dalšími devíti členy z různých kontinentů světa, členem nejvyššího orgánu CICOPA EXECUTIVE COMMITTEE.

... celá zpráva >>

NOVÉ DOKUMENTY

Brožura statistické údaje 2022

Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2022 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.

Ke stažení v sekci dokumenty

Brožura statistické údaje 2021

Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2021 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.

Ke stažení v sekci dokumenty

Brožura statistické údaje 2020

Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2020 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.

Ke stažení v sekci dokumenty

Brožura statistické údaje 2019

Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2019 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.

Ke stažení v sekci dokumenty

Brožura statistické údaje 2018

Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2018 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.

Ke stažení v sekci dokumenty

Brožura statistické údaje 2017

Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2017 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.

Ke stažení v sekci dokumenty

Brožura Statistické údaje 2016

Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2016 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní úkazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.

ke stažení v sekci dokumenty 

Memorandum DA ČR

Memorandum je výstupem z mezinárodní konference DA ČR "Aktuální situace v českém a evropském výrobním, spotřebním, bytovém a zemědělském družstevnictví a úloha družstev v hospodářské struktuře členských zemí EU".

... celá zpráva v sekci dokumenty >>

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN