(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

INFORMACE DAČR

Vize Družstevní Asociace ČR

Družstevní Asociace ČR navazuje na tradice družstevních hodnot a principů s cílem sloužit členům a přispívat ke zlepšení ekonomických a sociálních podmínek života společnosti. Spolupracuje s vládou a ministerstvy, prosazuje zájmy družstev a jejich svazů a napomáhá všestrannému rozvoji družstevnictví.

VÍCE INFORMACÍ >>

ZPRÁVY ČLENŮ

Přehledné informace na jednom místě

Stránky asociace, jakožto střechové organizace si kladou za cíl být průsečíkem družstevnictví v České republice a poskytnout ucelenou informaci z našeho sektoru. Na tomto místě naleznete aktuální informace našich členů napříč bytovým, výrobním, spotřebním a zemědělským družstevnictvím.

VÍCE INFORMACÍ >>

MUZEUM

Osvětová a vzdělávací činnost

Muzeum družstevnictví a jeho knihovna jsou dokumentačním zázemím dokladujícím historický vývoj družstevní teorie a praxe u nás. Expozice muzea i knihovna jsou otevřeny pro veřejnost celoročně kromě víkendů a státních svátků. Návštěvu je z technických důvodů lépe předem domluvit telefonicky nebo e-mailem.


VÍCE INFORMACÍ >>

AKTUALITY

Družstevnictví v kostce

Na kladenské Střední škole designu a řemesel proběhl dne 29. 9. 2021 první seminář v rámci připravovaného cyklu Družstevnictví v kostce. Ten má za cíl podat studentům středních škol ucelený pohled na české družstevnictví, jak z hlediska historického vývoje, tak ze současnosti.

... celá zpráva >>

Dny českého zemědělství

Vážení přátelé, zástupci farem a zemědělců. Nabízíme vám zapojení se do tradiční celorepublikové akce Zemědělského svazu ČR DNY ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. Termín akce je 24. 9. až 2. 10. 2021. 
 

... celá zpráva >>

Mezinárodní den družstev 2021

3. července si budeme společně připomínat Mezinárodní den družstev, kerý má dlouholetou tradici mezi družstevníky na celém světě.

... celá zpráva >>

27. Valné shromáždění DA ČR

Dne 24. března 2021 se konalo 27. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály.

... celá zpráva >>

Sborník ke Kulatému stolu Včela je na světě

Sborník ke stažení.

... celá zpráva >>

Ocenění úspěšných diplomových prací na téma družstevnictví

Družstevní Asociace ČR každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou práci s tématem družstevnictví. Rádi podporujeme studenty, kteří se ve svých odborných pracích touto tématikou zabývají. V současné době bohužel nebývá družstevnímu podnikání věnována velká pozornost, stále se potýká s negativní „image“ z doby minulého režimu. V celosvětovém měřítku však podniká v družstevnictví 1 miliarda lidí a se svou participací zaměstnanců, demokratickou formou řízení a vizí dlouhodobých cílů jsou stabilnější než jiné druhy podnikání.  

... celá zpráva >>

Kulatý stůl Včela

Ve středu 16. září 2020 proběhl v Družstevní Asociaci ČR a Muzeu družstevnictví kulatý stůl na téma „Spotřební družstvo Včela - jeho vznik, historie a zánik“. Akce se zúčastnila široká řada osobností českého družstevnictví, ekonomiky, politiky, vědy a výzkumu včetně propagátorů alternativního způsobu podnikání ad. Kulatý stůl moderoval vedoucí Muzea družstevnictví Mgr. Pavel Černý.

... celá zpráva >>

Pozvánka na kulatý stůl spotřební družstvo Včela

dovolujeme si Vás pozvat na další z řady kulatých stolů věnovaných historii českého družstevnictví, tentokrát zaměřený na vznik, vývoj a zánik spotřebního družstva VČELA.

... celá zpráva >>

Japonská družstevní organizace vyhlašuje další ročník soutěže o nejlepší dětské kresby s družstevní tématikou

Děti od 6 do 15 let se mohou i v tomto roce zapojit do výtvarné soutěže a zaslat svůj namalovaný obrázek tentokrát zaměřený na důležitost potravin, které potřebujeme k přežití (péče, pěstování sklizeň….) a také na hodnotu rodiny a přátel z různých komunit.

... celá zpráva >>

Mezinárodní den družstev 4. 7. 2020

SPOLUPRACUJME A VYZVĚME VŠECHNY, ABY BOJOVALI PROTI ZMĚNĚ KLIMATU

Žádná země není vůči ní imunní. Emise skleníkových plynů jsou o více než 50 procent vyšší než v roce 1990, a globální oteplování způsobuje dlouhodobé změny našeho klimatického systému, což v případě, že nebudeme jednat, nás ohrozí nevratnými důsledky. „Družstva proti změně klimatu“ byla vybrána jako letošní téma k řešení tohoto problému a na podporu cíle udržitelného rozvoje (SDG) 13 v oblasti změny klimatu. To má vážný dopad na živobytí lidí na celém světě, zejména na nejvíce znevýhodněné skupiny jako jsou drobní zemědělci, ženy, mládež, domorodé obyvatelstvo a etnické menšiny, kteří se musí vypořádat s extrémními přírodními katastrofami a degradací přírodních zdrojů. V letošním roce se zaměříme na přínos družstev v boji proti této hrozbě. #Coops4ClimateAction

... celá zpráva >>

Časopis Czech Cooperator 2019

... celá zpráva >>

26. Valné shromáždění DA ČR

Dne 8. dubna 2020 se konalo 26. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály.

Zástupci bytového, spotřebního, výrobního a zemědělského družstevnictví na tomto zasedání projednali otázky společného zájmu a současnou situaci v družstevním hnutí v České republice.

... celá zpráva >>

Vyhlášení dalšího ročníku studentské soutěže

Družstevní Asociace ČR vyhlašuje další,  již 20. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci s tématem družstevnictví.

... celá zpráva >>

Muzeum družstevnictví přivítalo studenty 1. ročníku oboru Management a produkce školy MICHAEL

Dne 7.1.2020 navštívili naše Muzeum družstevnictví studenti 1. ročníku oboru Management a produkce školy MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o. z Prahy 4. Studenti ve svém výukovém programu mají i téma družstevního podnikání, proto zvolili návštěvu naší asociace a muzea.

... celá zpráva >>

Kulatý stůl F.L. Chleborad

V úterý 3. prosince od 16 hodin probíhal v Družstevní Asociaci ČR další kulatý stůl z cyklu významných osobností našeho družstevnictví, tentokrát věnovaný jednomu z prvních univerzitně vzdělaných českých národohospodářů, JUDr. Františku Ladislavu Chleboradovi.

... celá zpráva >>

Pozvánka na kulatý stůl F. L. Chleborad, průkopník družstevnictví

Dovolujeme si Vás pozvat na další kulatý stůl z cyklu významných osobností našeho družstevnictví, tentokrát věnovaný jednomu z prvních univerzitně vzdělaných českých národohospodářů, JUDr. Františku Ladislavu CHLEBORADOVI. Tento družstevní teoretik a národohospodář stál za iniciativou vedoucí k založení prvního velkého konzumního spolku (družstva) v českých zemích, po jehož vzoru začaly vznikat desítky spolků podobných. Vedle praktické podnikatelské a družstevní činnosti měl i teoretické ambice v oblasti ekonomie.

... celá zpráva >>

Návštěva Hornického muzea v Příbrami

Dne 12. 11. navštívili zástupci Družstevní Asociace ČR Hornické muzeum v  Příbrami. Cílem návštěvy byla především výměna zkušeností s fungováním menších muzeí. Odborná pracovnice tohoto muzea, archeoložka Mgr. Veronika Machačová, podrobně pohovořila především o systému práce s exponáty, o pořádání specializovaných výstav, o práci se studenty a s ostatní odbornou i neodbornou veřejností, o možnostech propagace apod.

... celá zpráva >>

Ocenění úspěšných diplomových prací na téma družstevnictví

V pátek 1.11. proběhlo na Družstevní Asociaci ČR slavnostní udílení ocenění pro studentky, jejichž práce byly oceněné Výchovně vzdělávací komisí Muzea družstevnictví. Ocenění přdával předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev Ing. Pavel Březina.

... celá zpráva >>

KULATÝ STŮL LADISLAV KAREL FEIERABEND

Ve čtvrtek dne 31.10. uspořádala Družstevní Asociace ČR ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů ČR kulatý stůl renomovaných odborníků k výjimečné osobnosti českého družstevnictví, Ladislava Karla Feierabenda, ministra zemědělství a dlouholetého vrchního ředitele Kooperativy (obchodního ústředí hospodářských družstev).

... celá zpráva >>

Studenti Obchodní akademie Vinohradská navštívili Muzeum družstevnictví

V úterý dne 1. 10. navštívili Muzeum družstevnictví studenti Obchodní akademie Vinohradská, která je Fakultní cvičnou školou Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Navštívila nás jedna třída čítající 23 žáků spolu s profesorkou Ing. Darjou Šindelkovou. Obchodní akademie vzdělává studenty pro oblast obchodu a ekonomiky a mj. provozuje výukové tzv. fiktivní firmy na škole, kde studenty učí teorii a praxi podnikání a managementu.

... celá zpráva >>

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ O FÚZI SLOUČENÍM

Předseda představenstva Družstevní Asociace České republiky JUDr. Rostislav Dvořák a ředitel COOPUNIA David Füllsack oznamují, v souladu s § 279 odst. 1 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, že se dohodli na uzavření návrhu smlouvy o fúzi sdružení sloučením, a to ke dni 1. ledna 2020. Podrobnosti naleznete v příloze.

... celá zpráva >>

Mezinárodní družstevní den

V sobotu 6. 7. oslavilo světové družstevní hnutí v pořadí již 97. Mezinárodní družstevní den, který je v letošním roce spojen s heslem „Družstva pro důstojnou práci“, jež vyjadřuje zaměření družstev na osobní rozvoj zaměstnanců a sociální spravedlnost.

... celá zpráva >>

Muzeum družstevnictví navštívila delegace z Hong Kongu

V úterý dne 2. července 2019 navštívila Muzeum družstevnictví delegace ze zvláštní administrativní oblasti Číny, Hong Kong. Jednalo se o 16 studentů středních škol, 2 členy sboru pod vedením úředního zástupce Franco Kwok z městské vlády Kowloon, průvodce Jo Chan z Hong Kongu spolu s průvodkyní z pražské cestovní agentury ALLIANCE. Hostů se ujal vedoucí muzea Mgr. Pavel Černý.

... celá zpráva >>

Japonská zemědělská družstevní organizace vyhlásila soutěž o nejlepší dětské kresby s družstevní tématikou

Děti od 6 do 15 se mohou zapojit do výtvarné soutěže a zaslat svůj namalovaný obrázek s družstevní tématikou (farmaření, zemědělství, živočišná výroba, družstevní výstavba, originální družstevní výrobky, ekologie, rodinné hospodaření….apod).

... celá zpráva >>

16. pražská muzejní noc

V sobotu 8. června zažila Pražská muzejní noc fenomenální úspěch, kdy přilákala téměř 150 tisíc lidí. Jen samotnou historickou budovu Národního muzea po osmileté rekonstrukci shlédlo jedenáct a půl tisíce návštěvníků. Otevřeno bylo letos více než 70 objektů muzeí, galerií a dalších památek. Velkému zájmu se také již tradičně těšilo Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum, Muzeum policie, Náprstkovo muzeum či Botanická zahrada.

... celá zpráva >>

JUDr. Rostislav Dvořák předsedou představenstva DA ČR

Dne 27. března 2019 se konalo 24. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály.

... celá zpráva >>

Vyšlo nové číslo časopisu Czech Cooperator

Ke stažení zde.

... celá zpráva >>

Muzeum družstevnictví navštívil generální sekretář Unie evropských federalistů ČR

V úterý 12. března 2019 navštívil Muzeum družstevnictví generální sekretář Unie evropských federalistů ČR Ing. Ivo Kaplán, který je členem KDU-ČSL (byl zakládajícím členem ODA v 90. letech), Demokratického klubu a dalších společenských organizací. S velikým zájmem si prohlédl stálou expozici Muzea družstevnictví a zasedací místnost Družstevní Asociace ČR. V pamětní knize muzea zanechal milý vzkaz pro další návštěvníky muzea s podtextem "Ať jsme všichni jedno!!!". Komentovanou prohlídku muzea zajišťoval vedoucí muzea Mgr. Pavel Černý v doprovodu s Františkem Kožíškem, členem Společnosti Antonína Švehly.

... celá zpráva >>

Video o sociálním rozměru podnikání VDI Otava Písek

https://www.youtube.com/watch?v=vx3ujLB98D0

 

... celá zpráva >>

Návštěva studentů z UMPRUM

Dne 11.2. navštívili Muzeum družstevnictví studenti ateliéru sochařství UMPRUM s vedoucím ateliéru Tomášem Uhnákem.

... celá zpráva >>

Návštěva studentů z České zemědělské univerzity

Dne 8. ledna 2019 navštívila Družstevní Asociaci ČR skupina studentů magisterského studia Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Skupinu vedl proděkan pro pedagogickou činnost Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.

... celá zpráva >>

Předání petice za posílení práv družstev a společenství vlastníků jednotek

Předseda svazu Ing. Jan Vysloužil předal dnes v 9.00 do rukou ministra spravedlnosti JUDr. Jana Kněžínka petici Svazu českých a moravských bytových družstev a jeho členů za posílení práv družstev a společenství vlastníků jednotek, která je určena k předložení Vládě České republiky.

... celá zpráva >>

Konference „DRUŽSTVA ZA PRVNÍ REPUBLIKY A DNES“

Dne 25. října 2018 odpoledne v zasedacím sále DAČR, Těšnov 5, Praha 1 pořádalo Muzeum družstevnictví v rámci Družstevní Asociace ČR konferenci na téma DRUŽSTVA ZA PRVNÍ REPUBLIKY A DNES.

 

... celá zpráva >>

Muzeum družstevnictví zažilo premiéru Pražské muzejní noci

V sobotu dne 9. června zažilo Muzeum družstevnictví premiérovou účast v Pražské muzejní noci. Této události se účastnila padesátka muzeí po celém hlavním městě, které opět otevřela návštěvníkům své brány v netradiční noční hodině. Letošní ročník Pražské muzejní noci probíhal v čase od sobotních 19 hodin a do jedné hodiny po půlnoci a navíc se nesl ve znamení několika kulatých výročí, které jsme slavili. Nejvýznamnější výročí bylo 100 let od založení svobodného a demokratického Československa za prezidentování T. G. Masaryka a premiéra Antonína Švehly. Oba státnici byli také podporovatelé družstevnictví, a o to nás to více těší.

... celá zpráva >>

Konference "Role družstevního podnikání v budoucím vývoji ČR"

Pod tímto názvem proběhla dne 16. května 2018 konference v Senátu Parlamentu České republiky v reprezentativním Hlavním sále Valdštejnského paláce.

Konferenci spolupořádal předseda Senátu PČR Milan Štěch s Družstevní Asociací ČR a Masarykovou demokratickou akademií za hojné účasti zástupců družstevního života, akademiků, ekonomů, novinářů a politiků především z řad sociální a křesťanské demokracie, Pirátů a menších uskupení (např. Evropani.cz) či organizací Malorolníků atd. Za vládu byli účastni zástupci ministerstva zemědělství a ministerstva práce a sociálních věcí.

... celá zpráva >>

Strasti a radosti firmy zaměstnávající zdravotně postižené

Invalidé - dnes se tento pojem příliš nepoužívá, ale byli a jsou to lidé se zdravotním postižením, o kterých si mnozí zdraví myslí, že jsou to buď jen vozíčkáři, nebo prostě lidé, kteří jsou z pracovního procesu vyloučeni svým hendikepem. Vždyť oni mají invalidní důchod, tak, co by ještě chtěli. Dříve to se svým uplatněním opravdu neměli lehké. Ale například naše družstvo Důbrava ve Valašských Kloboukách, které ani ve svém názvu nemá přímo pojem „družstvo invalidů“, zaměstnávalo více než 50% pracovníků zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných (dříve ty se „změněnou pracovní schopností) už od svého vzniku od roku 1961. Mělo za úkol poskytnout práci v regionu Valašska, kde život nikdy nebyl lehký a dojíždění za prací nutilo mnoho mladých odejít do větších měst. 

... celá zpráva >>

ROLE DRUŽSTEVNÍHO PODNIKÁNÍ V BUDOUCÍM VÝVOJI ČR

Chcete se dozvědět více o družstevním podnikání v ČR? Zaregistrujte se na konferenci, kterou spolupořádá předseda Senátu Parlamentu ČR s Družstevní Asociací ČR a Masarykovou demokratickou akademií dne 16. května 2018.

... celá zpráva >>

23. valné shromáždění Družstevní Asociace ČR

Dne 28. března 2018 se konalo 23. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály.

Zástupci bytového, spotřebního, výrobního a zemědělského družstevnictví na tomto zasedání projednali otázky společného zájmu a současnou situaci v družstevním hnutí v České republice.

... celá zpráva >>

Exkurze studentů v zemědělské společnosti TAGROS

Družstevní Asociace ČR má zájem dlouhodobě podporovat a seznamovat mladé lidi s družstevním hospodařením v ČR. Jednou z konkrétních aktivit jsou exkurze vybraných škol do zemědělských provozů. Ve spolupráci se společností TAGROS a.s. tak proběhla první z nich a hostila studenty z AGRO školy (soukromé střední školy zemědělské z Vladislavi). Společnost TAGROS a.s. byla založena v roce 1995 a zaměřuje se na zemědělskou prvovýrobu, živočišnou výrobu, ovocnářství, dřevovýrobu a další spojené služby. 

... celá zpráva >>

Den otevřených dveří v zemědělské společnosti TAGROS

Pozvánka ke stažení zde.

... celá zpráva >>

Časopis Czech Cooperator 2017

Nové číslo časopisu ke stažení.

... celá zpráva >>

K památce Yvona Legranda

6. října 2017 zemřel po těžké nemoci ve svém jihofrancouzském domově Yvon Legrand, dlouholetý mezinárodní ředitel družstevního sdružení Up Groupe - Le Cheque Déjeuner.

... celá zpráva >>

170 let českého družstevnictví

V letošním roce si připomínáme 170. výročí vzniku prvního družstva na území současné České republiky. Dějiny českého družstevnictví jsou velmi zajímavé a tvoří nedílnou   a   osobitou   kapitolu politického, hospodářského a sociálního vývoje i kulturního dění českého národa. V souladu s jeho vývojovými peripetiemi bylo formováno a vyvíjelo se i družstevnictví. Česká družstva v období uplynulých 170ti let zažila období úspěšného rozvoje, ale musela překonat také mnoho překážek a projít řadou razantních   změn, zvratů i téměř likvidační snah.

... celá zpráva >>

PETICE Svazu českých a moravských bytových družstev a jeho členů za posílení práv družstev a společenství vlastníků jednotek

V České republice je více než 60.000 společenství vlastníků jednotek (SVJ), která spravují na 1,5 miliónů bytů, ve kterých žije cca 4,5 miliónu obyvatel. Výkon správy těchto SVJ je stále složitější. Na vině je především nekvalitní legislativa upravující vztahy bytového spoluvlastnictví a obecně nízká vymahatelnost práva v České republice. V řadě lokalit po celé České republice se situace stává velmi vážnou a pro mnohá SVJ je již kritická. Přestože na tento stav zástupci družstev a SVJ poukazují již dlouhodobě, není jim, až na plané sliby, věnována takřka žádná pozornost. Řada SVJ se tak potácí na pokraji faktického krachu.

... celá zpráva >>

Diskuze na téma družstevnictví v TV Zemědělec

Duskuzi můžete sledovat na tomto odkazu: 

http://www.zscr.cz/clanek/tv-zemedelec-druzstevnictvi-a-cesky-venkov-3171

... celá zpráva >>

Mezinárodní družstevní den

Tradičně v první červencovou sobotu proběhly v pořadí již 95. Mezinárodní družstevní den a 23. Mezinárodní den družstev OSN. Ústředním tématem bylo v letošním roce "začlenění". Mezinárodní družstevní den se slaví pravidelně od roku 1923.

... celá zpráva >>

24. valná hromada SČMBD Zpráva tiskové komise

V pořadí 24. valná hromada Svazu českých a moravských bytových družstev se konala 15. 6. 2017. V průběhu jednání valné hromady byli delegáti seznámeni se zprávou o činnosti svazu a představenstva v uplynulém období, projednali hospodaření svazu v roce 2016 a rozpočet svazu pro rok 2017 včetně všech souvisejících materiálů.

... celá zpráva >>

Kondolence manchesterským družstevním svazům

CONDOLENCE to the Board of the Cooperative Union, Manchester

... celá zpráva >>

Pozvánka na konferenci "Zemědělství 2017"

Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů pořádá konferenci Zemědělství 2017, která se uskuteční 13. června v 8:00 hod v Top Hotelu Praha (Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov).

... celá zpráva >>

Panelák roku 2016

Zpráva o průběhu a vyhodnocení soutěže

Do soutěže Panelák roku 2016 přihlásila bytová družstva a společenství vlastníku celkem 40 objektů, které prošli regenerací v období 2014 – 2016. 

... celá zpráva >>

JUDr. Rostislav Dvořák byl opětovně zvolen do představenstva Družstev Evropa

Malta, 27. dubna 2017. JUDr. Rostislav Dvořák byl podruhé zvolen do představenstva Družstev Evropa. Letošní Valné shromáždění evropských družstevník se neslo v duchu voleb. Novým prezidentem Družstev Evropa se stal Jean Louis Bancel, prezident COOP France.

... celá zpráva >>

Ve funkci předsedy představenstva DA ČR potvrzen Ing. Martin Pýcha

Dne 29. března 2017 se konalo 22. valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky, která sdružuje čtyři rozhodující družstevní svazy a plní funkci národní družstevní centrály.

 

... celá zpráva >>

Nové vzdělávací filmy přibližují práci v zemědělství

Zemědělský svaz České republiky natočil v rámci projektu Zemědělství žije! sadu vzdělávacích filmů o práci v zemědělství a o tom, co vše je zapotřebí udělat, než se vyrobí běžná potravina či krmivo pro zvířata. Komentář namluvil brněnský herec Tomáš Sagher. K vidění jsou na sociální síti youtube, kanál Zemědělství žije!

... celá zpráva >>

Mezinárodní družstevní summit

13. října 2016 skončil v kanadském Quebecu třetí Mezinárodní družstevní summit, který se konal z iniciativy Mezinárodního družstevního svazu s podporou kanadské družstevní skupiny Desjardins Group. V rámci summitu se sešlo téměř 3 000 účastníků ze 116 zemí, zúčastnilo se ho rovněž 60 zástupců tuzemských i zahraničních médií a vystoupilo zde 235 respektovaných spíkrů. Letošní summit se zaměřil na velký potenciál družstev a široký rozsah jejich činností. Družstva představují 2,6 mil. podniků, 1,3 biliónů členů, a téměř 15 % světové ekonomiky. Z příspěvků mnoha řečníků vyplynulo, že skutečná síla družstev pramení z jejich dlouhodobé vize, družstevního ducha a integrace sociálního pokroku s ekonomickým úspěchem.

... celá zpráva >>

SČMVD vyhlásil výsledky soutěže Výrobní družstvo roku

Praha, 29. 6. 2016 – Svaz českých a moravských výrobních družstev vyhlásil v rámci programu 25. valného shromáždění, které se konalo v pondělí 27. června v Nymburku, výsledky 5. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku. První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obsadilo Dřevozpracující družstvo Lukavec. V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se na první pozici umístilo výrobní družstvo Otava Písek.

... celá zpráva >>

Předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák byl zvolen do představenstva CECOP

Praha, 23. 6. 2016 – Předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) JUDr. Rostislav Dvořák byl na jednání valného shromáždění zástupců evropských výrobních družstev, které se konalo 23. června 2016 v Bruselu, zvolen do představenstva Evropské konfederace výrobních a sociálních družstev CECOP.

... celá zpráva >>

Předseda DA ČR vyhlásil 17.kolo Soutěže o nejlepší odbornou studentskou práci

Více informací naleznetev sekci: Informace dokumenty, Výchovně vzdělávací komise DA ČR.

... celá zpráva >>

Film o Svazu českých a moravských výrobních družstev

Viděli jste nový videopořad o Svazu českých a moravských výrobních družstev?

... celá zpráva >>

Skutečně zdravá škola a Zemědělství žije! budou děti učit o původu potravin

Je důležité, aby děti věděly, odkud se bere a jak vzniká jídlo, které mají na talíři. Tento názor sdílí občanská iniciativa Skutečně zdravá škola a Zemědělský svaz ČR . Proto v rámci projektu Zemědělského svazu Zemědělství žije! navazují spolupráci a budou společně organizovat exkurze na farmy, vysvětlovat vliv zemědělství na jejich život a začlení téma zemědělství do školních hodin.

... celá zpráva >>

Předseda Zemědělského svazu znovu zvolen viceprezidentem COGECA

Ve čtvrtek na jednání prezidia evropské organizace zemědělských družstev – COGECA, byl předseda Zemědělského svazu Ing. Martin Pýcha podruhé zvolen jejím viceprezidentem. Ing. Pýcha obhájil mandát a zůstává tak jediným členem vedení COGECA z řady nových členských zemí.

... celá zpráva >>

Do čela Skupiny COOP zvolen Ing. Pavel Březina

1. 12. 2015 proběhly plánované volby nového předsedy Svazu českých a moravských spotřebních družstev ( Skupina COOP). Do čela byl nově zvolen Ing. Pavel Březina, který tak střídá dlouholetého předsedu Ing. Zdeňka Juračku, jež rovněž působí coby představitel Asociace českého tradičního obchodu a i nadále zůstává podporovatelem tuzemských maloobchodníků.

... celá zpráva >>

Memorandum DA ČR

Memorandum je výstupem z mezinárodní konference DA ČR "Aktuální situace v českém a evropském výrobním, spotřebním, bytovém a zemědělském družstevnictví a úloha družstev v hospodářské struktuře členských zemí EU".

... celá zpráva >>

Zasedání zástupců družstev Evropa v Praze

Ve dnech 24.-25.11. 2015 zorganizovala Družstevní Asociace ČR s vedením evropských družstev v Bruselu mezinárodní konferenci v Praze a výjezdní zasedání představenstva Družstev Evropa v Praze.

... celá zpráva >>

Valné shromáždění CICOPA

JUDr. ROSTISLAV DVOŘÁK ZVOLEN ČLENEM CICOPA EXECUTIVE COMMITTEE
Na Generálním shromáždění celosvětové organizace družstev ICA a výrobních družstev CICOPA v turecké Antalyi byl zvolen JUDr. Rostislav Dvořák, úřadující předseda představenstva DA ČR a předseda SČMVD společně s dalšími devíti členy z různých kontinentů světa, členem nejvyššího orgánu CICOPA EXECUTIVE COMMITTEE.

... celá zpráva >>

NOVÉ DOKUMENTY

Brožura statistické údaje 2020

Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2020 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.

Ke stažení v sekci dokumenty

Brožura statistické údaje 2019

Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2019 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.

Ke stažení v sekci dokumenty

Brožura statistické údaje 2018

Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2018 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.

Ke stažení v sekci dokumenty

Brožura statistické údaje 2017

Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2017 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní ukazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.

Ke stažení v sekci dokumenty

Brožura Statistické údaje 2016

Soubor zahrnuje údaje týkající se družstev, která byla k 31. 12. 2016 členy družstevních svazů sdružených v Družstevní Asociaci ČR a základní úkazatele bytových a peněžních družstev stojících mimo DA ČR.

ke stažení v sekci dokumenty 

Memorandum DA ČR

Memorandum je výstupem z mezinárodní konference DA ČR "Aktuální situace v českém a evropském výrobním, spotřebním, bytovém a zemědělském družstevnictví a úloha družstev v hospodářské struktuře členských zemí EU".

... celá zpráva v sekci dokumenty >>

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN