(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

INFORMACE / DOKUMENTY

Zvolte v pravém sloupci kategorii dokumentů, listujte dokumenty, kliknutím na ikonu bude dokument otevřen v příslušném formátu.


Mezinárodní vztahy

Papež František podporuje model družstevního podnikání
Zatímco přístup představitelů naší politické reprezentace a i zástupců státní administrativy k problematice družstevnictví, potažmo k družstevnímu modelu podnikání, lze označit za více než liknavý, ze zdrojů MDS (viz e-Bulletin MDS z listopadu 2013) lze vyčíst, že dokonce i nejvyšší představitel katolické církve vyslovil svoji podporu a ocenění této podnikatelské formě.


Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
V rámci Evropské unie ( EU ) existuje kolem 300.000 družstev, která zaměstnávají 4,8 miliónu osob. Družstva fungují ve všech členských státech, nově přistupujících i kandidátských zemích. Mají vliv na každodenní život více než 140 miliónů občanů, kteří jsou jejich členy.


Zastoupení českého družstevnictví v mezinárodních organizacích
Více také v odkazu ZASTOUPENÍ ČESKÉHO DRUŽSTEVNICTVÍ V MEZINÁRODNÍCH DRUŽSTEVNÍCH ORGANIZACÍCH


Orgány Mezinárodního družstevního svazu (MDS)
Nejvyšším orgánem MDS je sjezd, který se koná každé čtyři roky. Sjezd stanoví základní orientaci MDS pro příští období včetně případné změny stanov. Valné shromáždění je tvořeno ze zástupců družstevních organizací, kteří jsou jmenováni jednotlivými členskými organizacemi podle stanoveného klíče v souvislosti s výší členských příspěvků.


ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN