(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

31.5.2023 Prezident Mezinárodního družstevního svazu navštívil DA ČR

Prezident Mezinárodního družstevního svazu pan Ariel Guarco z Argentiny navštívil Družstevní asociaci České republiky. Svou návštěvu zahájil prohlídkou stálé expozice Muzea družstevnictví. Doprovázeli jej předseda představenstva DA ČR Ing. Leo Doseděl (předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev), Ing. Martin Pýcha (předseda Zemědělského svazu ČR), Ing. Jan Vysloužil (předseda Svazu českých a moravských bytových družstev) a výkonný ředitel DA ČR David Füllsack, DiS..

Muzeem družstevnictví vzácného hosta provedl a pohovořil o historii českého družstevnictví vedoucí muzea Mgr. Pavel Černý. Pana prezidenta velmi zaujala česká kulturní družstva v čele s Družstvem Národního divadla, osobnost prezidenta Československa T. G. Masaryka a premiéra Antonína Švehly, kteří byli podporovatelé družstevnictví za První republiky a také krteček, který je ve sbírkách muzea. Figurka krtečka je dílem družstva umělecké výroby Moravské ústředny Brno. Bývalý prezident Ing. Miloš Zeman jej daroval v roce 2016 čínskému prezidentu Si Ťin-pchingovi a americký astronaut Andrew J. Feustel jej měl s sebou v roce 2018 ve vesmíru. Tuto figurku dostal náš host také jako dárek. Stejně tak i maličkost z dílny výrobního družstva Granát. Na závěr pan prezident napsal milé poděkování do kroniky Muzea družstevnictví.

Mezinárodní družstevní svaz má za cíl hájit zájmy svých členských organizací, kterých je 310 ze 107 zemí světa.  Dle slov pana prezidenta je důležité, aby dobře znal fungování družstev v jednotlivých členských státech, a to bez osobní zkušenosti nelze. Jedině tak bude svaz svým členům nejvíce nápomocen. Česká republika byla již 60. zemí, kterou navštívil. Družstevnictví v Argentině je velmi silné, což dokládá více jak 20 mil. členů z celkového počtu cca 45 mil. obyvatel. Existují zde i regiony, kde jsou všichni obyvatelé členem družstva. Můžeme tedy konstatovat, že potenciál pomoci družstvům je, jak ze strany svazu, tak ze strany pana prezidenta značný. Na závěr diskuze jej předseda představenstva DA ČR Ing. Leo Doseděl vyzval k intenzivnější podpoře různých forem spolupráce mezi jednotlivými družstvy. DA ČR zde vidí velký potenciál možné vzájemné obchodní spolupráce na mezinárodní úrovni.

Pracovní program dále pokračoval exkurzí v pražském výrobním družstvu Drutěva. Drutěva Praha, dříve známá jako Družstvo tělesně vadných bylo založeno v roce 1950, jako první družstvo, které umožnilo pracovní zařazení osobám s různým typem zdravotního postižení. Sociální aspekt je v družstevnictví velmi silný a patří rovněž mezi hlavní pilíře Mezinárodního družstevního svazu. Jednotlivými provozy nás provedla předsedkyně družstva Kristýna Kilič Bukovská. Při závěrečném rozhovoru pan prezident představil způsob fungování sociálních družstev v Argentině, kde ve velké míře pracují s lidmi bez domova a spolupracují například s vězeňskou službou. Obě strany se shodli, že takováto forma pomoci je nezbytná, ale neobejde se bez intenzivní součinnosti státu.

Prezident Guarco profesně pochází ze zemědělského družstva, které se zabývá produkcí masného skotu. Nemohl tedy odmítnout následující den pozvání předsedy Zemědělského svazu pana Martina Pýchy na den otevřených dveří v podniku AGRO Jesenice, kde zakončil svou návštěvu České republiky.

Galerie

Fotro1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN