(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

31.10.2023 Konference: Muzeum a změna VI

Mezinárodní vědecká konference s názvem Muzeum a změna VI / The Museum and Change VI, která se konala ve dnech 24. 10. a 25. 10. 2023 v Nové budově Národního muzea (bývalém Federálním shromáždění), se zaměřila na vývoj oboru muzejníctví a jeho reflexi v rámci celospolečenského vývoje. Pořádala ji tradičně Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Národním muzeem a Český komitétem Modrého štítu.

V pořadí již šestý ročník akce se tentokrát s podtitulem „Strategie, trendy, vize a nové pohledy“ zaměřil na to, zda a jak se muzejnictví od roku 2016 posunulo, kam směřuje, jak reaguje na celosvětový vývoj, jak jej ovlivňují přicházející změny, jaké jsou podmínky pro každodenní muzejní praxi, jak se proměňuje přístup paměťových institucí k návštěvníkům, jak se vyvíjí role muzeí ve společnosti a další podobná témata. Konference navázala na předešlé ročníky a jejím cílem bylo sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat, představit nové strategie, trendy, pohledy a vize, umožnit srovnání rozličných názorů na fungování muzejní komunity a poskytnout prostor k tolik potřebné diskuzi.

Konference se zúčastnilo přes 200 účastníků včetně zástupce Muzea družstevnictví a byla rozdělena do 5 tematických bloků: Strategie, vize a nové pohledy, Nástroje a předpoklady k rozvoji, Nové trendy prezentace a interpretace, Z pohledu vědy a výzkumu a Ochrana kulturního a přírodního dědictví. Vystoupilo zde 35 přednášejících z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Německa, Rakouska, Řecka a Kamerunu.

Galerie

Foto
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN