(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

21.2.2024 Kulatý stůl: NĚMECKÉ DRUŽSTEVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

V úterý dne 20. února 2024 proběhl v Muzeu družstevnictví a DAČR kulatý stůl historiků. Téma kulatého stolu bylo německé družstevnictví v českých zemích. Jednalo se o premiéru výjimečné oblasti dějin družstevnictví na českém území.

V přednášce Mgr. Martina Markela, Ph.D. z Masarykovy univerzity (kterou na základě prezentace autora v zastoupení přednesl Mgr. Pavel Černý, vedoucí Muzea družstevnictví), byly uvedeny např. sociální předpoklady družstevního hnutí a konstatováno, že roztříštěnost půdní držby u německého obyvatelstva byla vyšší než u českého, dále byl vymezen pojem Deutschböhmen a konstatována německá „převaha“ v segmentu chmelnic (71%), pastvin (57%) a vinic (56%). Hodnocena byla role družstevních záložen a konzervativně-tradicionalistická forma.

 PhDr. Jan Slavíček, Ph.D., vědecký pracovník Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin, Historický ústav AV ČR ve svém vystoupení o německém družstevnictví v První republice shrnul vývoj za celém období let 1918 - 1938 a mj. prezentoval a statisticky doložil sílu německého družstevnictví. To bylo hospodářsky dominantní na konci habsburské monarchie a bylo přemoženo dynamickým potenciálem družstevnictví v českých rukách za první republiky. Německá družstva přesto zůstala kapitálově silnější, ale v ostatních kategoriích česká dominují, mj. provázaností s českými politickými stranami.

 Markéta Kroupová, M. A. z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pojednala své vystoupení o Franzi Hilmerovi a jeho roli v německém družstevnictví v českých zemích a jeho působení v Centrálním svazu německých rolnických družstev Moravy, Slezska a Slovenska, kterému od roku 1922 šéfoval. Byl činný v mnoha významných německých spolcích (mj. působil ve vedení Svazu Němců a Německého kulturního svazu). Během druhé světové války žil v Brně, kde pracoval jako ředitel centrální pokladny, sdružující všechna moravská zemědělská družstva a raiffeisenky. Roku 1945 byl odsunut do Bad Reichenhall v Bavorsku a roku 1948 vstoupil do Bavorského rolnického svazu.

 V závěru setkání byl prezentován jedinečný sborník z mezinárodní vědecké konference o historii družstevnictví v našich zemích, který vydaly Historický ústav AVČR a Národní zemědělské muzeum.

Galerie

Foto 1Foto 2
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN