(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

5.6.2024 Profesor Antonín rytíř Randa

Družstevní Asociace ČR a Muzeum družstevnictví uspořádali dne 4. 6. 2024 diskusní kulatý stůl k prof. Antonínu rytíři Randovi. Ten je nejen "otcem právníků a civilistiky", ale také autorem prvního zákona o družstevnictví z roku 1873. Dodnes existuje jako jeho dědictví Jednota českých právníků a Randova nadace, kterou spravuje spolek studentů práv Všehrd na pražské Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Po přivítání byl prvním vystupujícím Mgr. Pavel Černý, vedoucí Muzea družstevnictví, který prezentoval osobnost profesora Antonína rytíře Randy ve sbírkách Muzea královského hvozdu v Nýrsku, Archivu Univerzity Karlovy, Památníku Národního písemnictví a našem Muzeu družstevnictví. Muzeum královského hvozdu v Nýrsku, které je v oblasti jeho rodiště, má ve správě osobní předměty profesora Antonína Randy (např. řády a vyznamenání nebo knihy či předměty pedagogické činnosti), v Archivu Univerzity Karlovy se nachází spisový fond Randovy pedagogické činnosti, Památník Národního písemnictví vlastní publikaci k odborné pozůstalosti a Randově korespondenci a Muzeum družstevnictví má v expozici Randův družstevní zákon. Představeny byly také publikace Jednoty českých právníků a základní historie Randovy nadace.

Činorodý život a rozsáhlé dílo profesora Antonína rytíře Randy přednesl doc. JUDr. Jiří Šouša , Ph.D. z Katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po rozdělení pražské univerzity na dvě samostatné vysoké školy s českým a německým vyučovacím jazykem byl profesor Antonín rytíř Randa zvolen prvním prorektorem (1882/83) a pak druhým rektorem (1883/84) univerzity české; děkanem právnické fakulty byl zvolen v letech 1872 a 1885. Od roku 1881 byl členem rakouské Panské sněmovny a Říšského soudu, v letech 1904–1906 „ministr krajan“ ve vládách Ernsta Koerbera, Paula Gautsche a Konráda Hohenlohe. V letech 1908–1914 působil též jako druhý prezident České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Patřil k spoluzakladatelům Jednoty právnické. Je autorem mnoha prací z oblasti práva občanského, obchodního, směnečného, knihovního a vodního.

Poslední příspěvek měla doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. z katedry národního hospodářství Právnické fakulty UK na téma profesor Antonín rytíř Randa a družstevní zákon. Název zákona byl „O společenstvech pro napomáhání živnosti a hospodářství", později označovaný též jako Zákon o společenstvech výdělkových a hospodářských. Zákon se stal součástí říšského zákoníku dne 9. dubna 1873 pod číslem 70.  Sehrál významnou roli při organizování a rozšiřování družstevního hnutí v různých oborech hospodářského života. Zafixoval právní pojem družstva, zavedl jednoduchou právní formu pro zřizování družstev a upravoval  správní a majetkově právní otázky družstev všeho druhu.

Na závěr proběhla diskuse za účasti vzácných hostů Artura Kolieva, starosty Spolku českých právníků Všehrd a JUDr. Jiřího Ondrouška z Jednoty českých právníků - Praha.
Galerie

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN