(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

29.6.2016 SČMVD vyhlásil výsledky soutěže Výrobní družstvo roku

Praha, 29. 6. 2016 – Svaz českých a moravských výrobních družstev vyhlásil v rámci programu 25. valného shromáždění, které se konalo v pondělí 27. června v Nymburku, výsledky 5. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku. První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obsadilo Dřevozpracující družstvo Lukavec. V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se na první pozici umístilo výrobní družstvo Otava Písek.

Soutěž Výrobní družstvo roku je vyhlašována Svazem českých a moravských výrobních družstev od roku 2012. Jejím cílem je vyhledávat výrobní družstva s dobrými ekonomickými výsledky a ocenit jejich přínos k rozvoji českého výrobního družstevnictví. Současně má soutěž za cíl podpořit aktivitu a motivovat výrobní družstva v oblastech výroby, obchodu a poskytování služeb a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Výrobní družstva jsou v soutěži Výrobní družstvo roku rozdělena do dvou kategorií: družstva s nejlepšími ekonomickými výsledky a družstva zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Hodnotícími kritérii, podle nichž bylo určeno pořadí družstev v obou vyhlašovaných kategoriích, byly stěžejní ekonomické ukazatele k 31. prosinci 2015.

V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky se za rok 2015 umístila VD:

  1. místo – Dřevozpracující družstvo Lukavec
  2. místo – Sněžka Náchod
  3. místo – Kovobel Domažlice

V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se za rok 2015 umístila VD:

  1. místo – Otava Písek
  2. místo – Služba České Budějovice
  3. místo – Irisa Vsetín

Ocenění předal před zahájením jednání valného shromáždění zástupcům družstev JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD.

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN