(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

Mezinárodní družstevní summit

13. října 2016 skončil v kanadském Quebecu třetí Mezinárodní družstevní summit, který se konal z iniciativy Mezinárodního družstevního svazu s podporou kanadské družstevní skupiny Desjardins Group. V rámci summitu se sešlo téměř 3 000 účastníků ze 116 zemí, zúčastnilo se ho rovněž 60 zástupců tuzemských i zahraničních médií a vystoupilo zde 235 respektovaných spíkrů. Letošní summit se zaměřil na velký potenciál družstev a široký rozsah jejich činností. Družstva představují 2,6 mil. podniků, 1,3 biliónů členů, a téměř 15 % světové ekonomiky. Z příspěvků mnoha řečníků vyplynulo, že skutečná síla družstev pramení z jejich dlouhodobé vize, družstevního ducha a integrace sociálního pokroku s ekonomickým úspěchem.

Na letošním summitu se družstevní podniky zabývaly otázkou kapacity a schopností družstev jednat v sociální, environmentální a ekonomické oblasti. S ohledem na 17 Cílů udržitelného rozvoje až do roku 2030 jsou družstva významnými hráči na poli zavádění strategií udržitelného rozvoje a při řešení globálních problémů.

Tři dny summitu byly naplněny konstruktivními debatami a zajímavými diskusemi o klíčových celosvětových tématech, jak jsou viděna některými z předních ekonomických myslitelů, např. laureátem Nobelovy ceny za ekonomii Josephem Stiglitzem, americkým teoretikem Jeremy Rifkinem, zakladatelem a výkonným ředitelem společnosti FSG Markem Kramerem a globálním poradcem v oblasti inovací a vedení Navi Radjou.

Účastníci samozřejmě řešili výzvy specifické pro družstva, včetně jejich schopnosti jednat v reálné ekonomice, rostoucí úlohu žen ve vedoucích pozicích, zabývali se také novými obchodními praktikami a problémy v různých odvětvích. Vystoupila řada významných představitelů družstev a obchodních odvětví.

Podpora 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN

Družstevní podniky opět potvrdily své hodnoty a kapacitu, které přispívají k udržitelnému rozvoji. Toto bylo poprvé, kdy se mezinárodní ekonomická skupina zavázala k podpoře 17 Cílů udržitelného rozvoje, které představují program rozvoje na následujících 15 let a které směřují k vymýcení chudoby, ochraně planety a zajištění prosperity pro všechny.

DEKLARACE

Během závěrečného ceremoniálu byl představen návrh deklarace uvádějící závazky družstev v nadcházejících letech. Vychází z podpory 17 cílů OSN pro udržitelný rozvoj, které podporují efektivní partnerství mezi vládami, soukromým sektorem a občanskou společností tak, aby byl zajištěn úspěšný udržitelný rozvoj.

Patří mezi ně:

Zabezpečení potravin, přístup ke zdravé výživě a k dostatečné výživě pro každého

Zaměstnanost, podpora podnikání, zejména u mladých žen a mužů, podpora při vzniku a rozvoji malých a středních podniků, podpora vzdělávání, školení a rozvoje dovedností mladých lidí, umožnění znevýhodněným osobám přístup k důstojným pracovním podmínkám

Přístup ke zdravotní péči a službám

Chudoba a finanční začleňování – družstva by měla přispět ke zlepšení přístupu k finančním službám a podporovat finanční začlenění

Změny klimatu a péče o životní prostředí

Možnosti družstev jsou dalekosáhlé a zasahují do většiny odvětví, na něž se cíle OSN pro udržitelný rozvoj vztahují. Celosvětové družstevní hnutí si je vědomo svých povinností při plnění těchto cílů a zavazuje se napomáhat jejich plnění.

„Je jasné, že družstva společně mohou přispět k udržitelné prosperitě. Myšlenky a návrhy předložené v průběhu tohoto summitu, stejně tak jako aktivity summitu – kulaté stoly, prezentace a workshopy svědčí o vitalitě družstevního hnutí. Jsem velmi hrdá na úspěch této akce, což představuje skutečný odrazový můstek do budoucnosti,“ uvedla Monique F. Leroux, prezidentka Mezinárodního družstevního summitu.

Zdroj: www.intlsummit.coop

 

Galerie

Summit
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN