(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

170 let českého družstevnictví

V letošním roce si připomínáme 170. výročí vzniku prvního družstva na území současné České republiky. Dějiny českého družstevnictví jsou velmi zajímavé a tvoří nedílnou   a   osobitou   kapitolu politického, hospodářského a sociálního vývoje i kulturního dění českého národa. V souladu s jeho vývojovými peripetiemi bylo formováno a vyvíjelo se i družstevnictví. Česká družstva v období uplynulých 170ti let zažila období úspěšného rozvoje, ale musela překonat také mnoho překážek a projít řadou razantních   změn, zvratů i téměř likvidační snah.

V letošním roce si připomínáme 170. výročí vzniku prvního družstva na území současné České republiky. Dějiny českého družstevnictví jsou velmi zajímavé a tvoří nedílnou   a   osobitou   kapitolu politického, hospodářského a sociálního vývoje i kulturního dění českého národa. V souladu s jeho vývojovými peripetiemi bylo formováno a vyvíjelo se i družstevnictví. Česká družstva v období uplynulých 170ti let zažila období úspěšného rozvoje, ale musela překonat také mnoho překážek a projít řadou razantních   změn, zvratů i téměř likvidační snah.

Vznik družstevnictví u nás, podobně jako v sousedních zemích, úzce souvisel s rozvojem kapitalistických výrobních vztahů a vývojem tržního hospodářství. Na obranu proti zvyšujícímu se ekonomickému tlaku a ve snaze zlepšit svoji těžkou situaci se nejvíce postižené společenské vrstvy - dělníci ve městech a rolníci na venkově - pokoušely sdružovat do svépomocných organizací. Začaly tak vznikat první spolky založené na svépomoci, spolupráci a vzájemné solidaritě.

Tradice českého družstevnictví se odvíjí od roku 1847, kdy v Praze byl založen Pražský potravní a spořitelní spolek, který jak sám jeho název napovídá, provozoval smíšenou obchodní a úvěrní činnost. Činnost tohoto družstva dokládá, že i u nás se družstevní forma podnikání z počátku orientovala zejména na oblast spotřeby a vzájemné finanční výpomoci. Bez potřebných znalostí a zkušeností nebyly první pokusy vždy úspěšné, přesto se družstevní myšlení a podnikání prokázalo jako velmi životaschopné a začalo se šířit a postupně zasahovat takřka do všech oblastí materiální výroby i do společenské činnosti. A jestliže na počátku vznikala družstva jako záchranná síť pro sociálně nejslabší vrstvy, postupem doby začala být družstevní forma podnikání využívána i dalšími společenskými vrstvami.

Vice čtěte na: www.170let.cz
Facebook: https://www.facebook.com/170cooperative/?fref=ts

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN