(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

PETICE Svazu českých a moravských bytových družstev a jeho členů za posílení práv družstev a společenství vlastníků jednotek

V České republice je více než 60.000 společenství vlastníků jednotek (SVJ), která spravují na 1,5 miliónů bytů, ve kterých žije cca 4,5 miliónu obyvatel. Výkon správy těchto SVJ je stále složitější. Na vině je především nekvalitní legislativa upravující vztahy bytového spoluvlastnictví a obecně nízká vymahatelnost práva v České republice. V řadě lokalit po celé České republice se situace stává velmi vážnou a pro mnohá SVJ je již kritická. Přestože na tento stav zástupci družstev a SVJ poukazují již dlouhodobě, není jim, až na plané sliby, věnována takřka žádná pozornost. Řada SVJ se tak potácí na pokraji faktického krachu.

Hlavním důvodem je, že řada vlastníků bytů neplní své zákonné povinnosti a nehradí úhrady spojené s užíváním bytu. Vymahatelnost těchto dluhů ze strany SVJ je problematická a přes využití všech dostupných legislativních nástrojů v mnoha případech nereálná. Sousedé dlužníka jsou pak přímo poškozováni tím, že musí za neplatiče hradit jejich závazky vůči SVJ. Vrcholem všeho je, v porovnání s vyspělými evropskými zeměmi, že v okamžiku výkonu exekuce dlužníkova majetku je SVJ na posledním místě v pořadí uspokojovaných věřitelů. Nově přijatá úprava občanského soudního řádu, kdy je SVJ „garantována“ částka do výše 10% z výtěžku z nuceného prodeje, jde sice správným směrem, ale její výše je směšná. V mnoha oblastech republiky 10 % rozhodně nepokryje ani základní dluh. Obdobně tristní je také stav, kdy je ohledně majetku dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Zde opět nesou náklady všichni jeho sousedé. Nelze připustit, aby byly dluhy za bydlení dlužníkovi „odpuštěny“ v rámci oddlužení. Na rozdíl od bank či jiných „finančních institucí“, které svému klientovi půjčily peníze za účelem tvorby zisku a v rámci svého podnikatelského rizika na základě svého kvalifikovaného rozhodnutí, sousedé dlužníkovi nic nepůjčovali. Neexistuje tedy důvod, aby za dlužníka hradili byť i jen část jeho dluhu. Dlužník musí vrátit 100 % dluhu. Je nepřijatelné dále akceptovat stav, kdy legislativa nutí slušné členy SVJ hradit dluhy třetích osob.
Celý text petice je v příloze.
Petici lze podepsat v sídle Svazu českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, 147 01 Praha 4, nebo v sídlech jejich členských družstev.

Soubory ke stažení

PETICE
PETICE_vláda.pdf (432 kB)
Příloha k petici
PETICE_příloha_čist.pdf (516 kB)
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN