(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

Kulatý stůl Včela

Ve středu 16. září 2020 proběhl v Družstevní Asociaci ČR a Muzeu družstevnictví kulatý stůl na téma „Spotřební družstvo Včela - jeho vznik, historie a zánik“. Akce se zúčastnila široká řada osobností českého družstevnictví, ekonomiky, politiky, vědy a výzkumu včetně propagátorů alternativního způsobu podnikání ad. Kulatý stůl moderoval vedoucí Muzea družstevnictví Mgr. Pavel Černý.

Hlavním vystupujícím byl PhDr. Jan Slavíček z Historického ústavu AVČR, který byl iniciátorem celé akce. Ve svém vystoupení se soustředil především na historii spotřebního družstva Včela se zřetelem ke zlaté éře československého družstevnictví První republice. Zhodnotil také přínos družstva Včela pro sociální demokracii a posléze pro KSČ. Družstvo Včela patřilo k největším československým družstvům a během své existence nebylo zdaleka jen spotřební, ale mělo vlastní výrobky a síť partnerů.

Dalším vystupujícím byla česká národohospodářka doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc., zástupkyně vedoucího Katedry národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která ve svém vystoupení pohovořila o ekonomických názorech Františka Modráčka, který byl senátorem Národního shromáždění za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou, a byl orientovaný spíše národně než marxisticky.

Dále se ujal slova Mgr. Jakub Raška, opět za Historický ústav Akademie věd ČR a pojednal na téma Vztah dějin družstevnictví a dělnického hnutí v 19. století v česko-rakousko-německé perspektivě. Ústřední tezí jeho vystoupení bylo, že při vzniku a rozšiřování družstevního větví docházela k souboji politického katolicismu a politického socialismum, přičemž "socialistické tehdy znamenalo totéž co demokratické".

Napsali o nás: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kulaty-stul-druzstevni-asociace-cr-spotrebni-druzstvo-vcela-aneb-jak-mohlo-vypadat-druzstevnictvi-nebyt-socialisticke-ery/

Galerie

Foto 1Foto 2
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN