(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

28.2.2022 Kulturní družstva a jejich historie

Dne 22. 2. 2022 uspořádaly Družstevní Asociace ČR a Muzeum družstevnictví kulatý stůl k historii významných kulturních družstev.

Prvního příspěvku se ujal ředitel Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, Mgr. Vojtěch Poláček, který vystoupil na téma málo známé, ale o to zajímavější, a sice Družstva Národního divadla v Brně. Pohovořil o jeho historii od založení, kdy se divadlo nejprve potýkalo se silnou německou konkurencí a hledáním vhodných ředitelů a architektů pro budovu divadla, tíživou finanční situací, zlatou érou za první republiky a úskalími období nacistické okupace a posléze po druhé světové válce. Během vystoupení prezentoval historické fotografie družstva a divadla.

Dalším vystupujícím měla být původně Mgr. Pavlína Landová, vedoucí hudebního archivu České filharmonie, která měla pohovořit o Družstvu České filharmonie. Pracovní povinnosti ji to však neumožnily, a proto poskytla muzeu historickou publikaci o dějinách filharmonie včetně fotografií. Z publikace přečetl vedoucí Muzea družstevnictví, Mgr. Pavel Černý, pasáže týkající se dějin družstva a úspěchů filharmonie včetně osobností jako proslulý a ve světě známý dirigent a skladatel Oskar Nedbal nebo šéfové orchestru, dirigenti a hudební skladatelé Ludvík Vítězslav Čelanský a proslulý Gustav Mahler.

Dalším vystupující byla badatelka a spisovatelka paní Hana Heráňová, která pohovořila o družstvu pražské ZOO. Je autorkou knihy ZOO pro hlavní město, kterou má ve svých sbírkách i knihovna našeho muzea. Ve svém vystoupení shrnula dlouhou historii ZOO, zmínila osobnosti spjaté s její historií, z nichž neznámější byli středoškolský profesor, ornitolog, zakladatel Zoologické zahrady v Praze a první předseda Československé společnosti ornithologické Jiří Janda a čestný předseda ZOO primátor hl. m. Prahy dr. Karel Baxa.

Závěrečného vystoupení se ujala PhDr. Jaroslava Nováková, odborná konzultantka Prague City Tourism, která poutavě pohovořila o historii Družstva rozhledny na Petříně v Praze. Představila dynamickou a rychlou výstavbu pražské rozhledny, osobnosti spjaté s družstvem a rozhlednou, lanovou dráhu, mapy atd. Pohovořila také o složité historii za Protektorátu, kdy nacistický vůdce Adolf Hitler chtěl rozhlednu zbourat (neměl rád Francii a Eiffelovu věž, která byla vzorem pro naší rozhlednu) a paradoxně heydrichiáda "zachránila" osud rozhledny, kdy se na ni defacto zapomnělo. Rozhledna svého času sloužila také jako maják pro letadla, vysílací věž rozhlasu a poté pro televizi. Na závěr připomněla slavnou éru po osvobození následovanou likvidaci družstva rozhledny za vlády komunistů.

Na závěr vedoucí Muzea družstevnictví shrnul příspěvky a přidal doporučení pro případné zájemce o založení kulturního družstva z projektu Družstevní inkubátor organizace Alternativa Zdola, z.s. a inspiraci z historie založení družstva Kulturní noviny (22. prosince 2009). V neformální diskusi poté zazněly podněty, mj. od Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK ohledně hospodářské situace družstev nebo k otázce budoucnosti družstev. Mezi hosty byl také

Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. z katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK nebo Ing. Jaroslav Vítek, MBA, pověřenec pro ochranu osobních údajů Úřadu vlády ČR a bývalý šéf Knihovny Antonína Švehly.

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN