(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

25.11.2015 Zasedání zástupců družstev Evropa v Praze

Ve dnech 24.-25.11. 2015 zorganizovala Družstevní Asociace ČR s vedením evropských družstev v Bruselu mezinárodní konferenci v Praze a výjezdní zasedání představenstva Družstev Evropa v Praze.

Dne 24. 11. se konala konference s názvem „Aktuální situace v českém a evropském výrobním, spotřebním, bytovém a zemědělském družstevnictví a úloha družstev v hospodářské struktuře členských zemí EU“. Jejím nosným tématem bylo postavení družstev v hospodářské struktuře evropských zemí a jejich budoucí vize. Zúčastnili se jí zástupci 21 zemí Evropy, vedení Svazů českých a moravských výrobních, spotřebních, bytových a zemědělských družstev, zástupci KZPS ČR, ministerstev zemědělství a průmyslu ČR a řada dalších hostů z regionů ČR. Organizačním zajištěním a moderováním celé konference byl pověřen předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev a předseda představenstva DAČR JUDr. Rostislav Dvořák.
Vedle informací o velmi pozitivních vývojových trendech zazněly též informace spojené s problémy, vyplývajícími z nedostatečné reflexe družstevní problematiky státní správou a samosprávou, zejména na úrovni zemí bývalého východního bloku, tedy i České republiky. Chyby v judikatuře o bytovém družstevnictví, nerovné konkurenční prostředí, které staví do nevýhody poctivé plátce DPH proti neplatičům, tedy neschopnost státu státu zajistit povinnosti v odvodu DPH, novými zákony chybně zpracované právo členů družstev poskytovat plnou moc v rozhodovacích procesech výrobních družstev mimo členskou základnu a s tím spojená rizika a formy nepřátelských převzetí českých družstevních výrobních podniků a firem, novým zákonem nesmyslně požadované uzavírání smluv o výkonu funkce místo pracovních smluv s předsedy a vedením družstev, kde je pracovní poměr a pracovní smlouva podmínkou pro právo být volen do orgánů družstev a řada dalších problémů vyplývajících z nedostatečné znalosti družstevní problematiky ze strany zákonodárců. Konference rovněž zhodnotila usnesení parlamentu EÚ 2012/2321, které na základě analýzy zpracované Výborem pro průmysl vědu a výzkum konstatuje, že v krizových letech 2008 – 2012 obstály nejlépe ve stabilitě výnosů a zaměstnanosti v evropských zemích výrobní podniky družstev. Usnesení žádá vlády členských zemí, aby segmentu výrobních podniků družstev věnovaly významnou podporu a vytvořily ze středních a družstevních podniků strategickou stabilizační součást svých ekonomik. Bylo konstatováno, že tomuto usnesení odpovídá také aktuální přístup EU k programovému období 2014-2020, kde jsou ve významných rozvojových programech účelově elokovány prostředky pro střední a malé firmy a výrobní družstevní podniky. Země východní Evropy se zatím k této strategii staví různorodě a bez potřebné dynamiky na rozdíl od západní Evropy.
Zástupci českých družstev vypracovali po jednání konference Memorandum, které bude předáno kompetentním zástupcům státní správy a samosprávy.
Následující den proběhlo v Praze jednání zástupců evropských zemí, členů představenstva  Družstev Evropa, jehož členem je předseda představenstva DA ČR JUDr. Rostislav Dvořák. Programem jednání byly zejména otázky evropské legislativy, obchodní programy, globální partnerství ve výzkumu a vývoji, podpora mladých družstevníků, rozpočet roku 2015 a plán 2016 a strategie ve spolupráci s ICA (celosvětová družstevní organizace)

Galerie

JUDr. Rostislav DvořákPrezident Družstev Evropa Dirk J. LehnhofPohled do sáluSpolečné foto
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN