(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

27.7.2022 Demokratický klub na návštěvě v našem muzeu

Dne 26. 7. navštívili Muzeum družstevnictví členové Výkonné rady Demokratického klubu. Jedná se o nestranickou politickou organizaci (založena v roce 1948, legalizována 1990), která se soustřeďuje na podporu demokratismu, chápe nezbytnost působení politických stran a hnutí v demokratické společnosti, vidí však potřebnost existence nestranických politických organizací, které nezávisle na politických stranách pomáhají dotvářet demokratickou společnost, které jsou také družstva pevnou součástí.

Delegaci vedla předsedkyně Dk RNDr. Jitka Nováková. Stálou expozicí Muzea družstevnictví je provedl vedoucí muzea Mgr. Pavel Černý. Návštěvníky kromě jiného zaujala fotografie choti prezidenta TGM Charlotty G. Masarykové a spisovatele Karla Čapka, kteří oba podporovali družstevní ideu za první republiky. Dále si se zájmem vyslechli prezentaci o kulturních družstvech včetně Družstva Národního divadla.

Galerie

Foto
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN