(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

17.10.2022 Konference - Steady state

Dne 13. října uspořádaly Družstevní Asociace ČR a Muzeum družstevnictví konferenci na téma role družstevnictví v naplňování konceptu trvale udržitelného rozvoje. Inspirací setkání byla diplomová práce Mgr. Petra Dekastello s názvem "Družstevnictví jako jeden z možných nástrojů ekonomického konceptu Steady-State“.

Zástupce Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR PhDr. Jan Hájek, CSc. uvedl předmětnou problematiku včetně historického úvodu k cestě ČR k »Průmyslu 4.0«. Průmysl 4.0 (též čtvrtá průmyslová revoluce) je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese.

 

Sociální ekonomka a ekoložka RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D. z Katedry environmentálních studií FSS MU pojednala ve svém příspěvku nazvaném "Družstva jako nástroj ekologicko-sociální tranzice k nerůstové ekonomice" o koncepcích trvale udržitelných ekonomik v aplikaci v družstevnictví a jejich podmínek pro vznik spontánních transformačních socio-ekonomických a kulturních procesů.

 

Ekonomka a děkanka Vysoké školy obchodní doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. velmi poutavě pohovořila o významu družstevnictví pro odolnost ekonomiky, která v postcovidovém období a války na Ukrajině zažívá inflační krizi, jež rovněž donutila EU změnit razantní nástup politiky Green Deal. Poukázala na významnou roli družstev v krizovém období: a to na jejich odolnost jak díky lokálnímu ukotvení, demokratičnosti tak i díky velké flexibilitě (schopnosti rychle reagovat na změny).

 

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, PhD. na závěr shrnul výhody a nevýhody trvale udržitelného rozvoje a vizi budoucnosti. Mimo jiné zmínil, že v souvislosti s válkou na Ukrajině je nutné postupné snižovat závislost zemí EU na dovozech surovin a energetických zdrojů z Ruska a dosáhnout společného evropského cíle odstranění závislosti na dodávkách ruské ropy a zemního plynu do roku 2027.

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN