(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

2.11.2022 Zástupci DA ČR a DÚSR diskutovali v Bratislavě

Setkání zástupců Družstevní Asociace České republiky (DA ČR) se zástupci Družstevní únie Slovenské republiky (DÚ SR) se uskutečnilo ve středu 12. října v Bratislavě v budově COOP PRODUKT SLOVENSKO. Akce se zúčastnili zástupci jednotlivých svazů DA ČR, kteří si se svými slovenskými kolegy vyměňovali zkušenosti. Tématem byla aktuální situace ve svazech sdružených v DÚ SR a DA ČR.

Jednání se zúčastnili Ing. Ján Bilinský (předseda představenstva DÚ SR a předseda COOP Jednota Slovensko, spotřební družstvo), Ing. Iveta Chmelová – místopředsedkyně představenstva DÚ SR a předsedkyně COOP PRODUKT SLOVENSKO), Ing. Vojtech Molnár - člen představenstva DÚ SR a předseda Slovenského zväzu bytových družstiev), Ing. Pavol Hláčik (předseda Kontrolnej komisie DÚ SR, Slovenský zväz bytových družstiev) a Ing. Jarmila Reháriková (výkonná ředitelka DÚ SROV). Jednání se za SČMVD v rámci DA ČR zúčastnil také předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Ing. Leo Doseděl společně se členem představenstva SČMVD a předsedou družstva ORLÍK-KOMPRESORY Česká Třebová Jaroslavem Procházkou, a předsedou Kontrolní komise SČMVD a členem družstva TVAR Pardubice Zdeňkem Korbelem. Za Svaz českých a moravských bytových družstev se jednání zúčastnili jeho předseda Ing. Jan Vysloužil a místopředsedkyně JUDr. Pavla Příkopová. Za Svaz českých a moravských spotřebních družstev se zú-častnil předseda představenstva Skupiny COOP Ing. Pavel Březina a místopředseda Ing. Ladislav Kravák, MBA. Předseda SČMBD Ing. Jan Vysloužil je v současné době předsedou představenstva DA ČR. Za DA ČR se jednání také zúčastnila Ing. Lenka Fremutová Týčová, vedoucí sekretariátu Družstevní Asociace ČR.

Cílem neformální akce bylo vzájemné osobní seznámení se a předání si informací a zkušeností týkající se družstevnictví. Jednalo se především o problémech na trhu s energiemi, sociální politikou a dopadů pandemie Covid-19 na jednotlivá odvětví v družstevnictví, a to především výrobním a spotřebním. Zástupci jednotlivých svazů si se svými protějšky vyměnili informace, při čemž se ukázalo, že družstva v obou zemích řeší obdobné problémy. Tématem jednání byla mimo jiné aktuální situace kolem navýšení cen energií a celkově složitá ekonomická situace v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Zástupci spotřebních družstev očekávají velké uzavírání svých prodejen, neboť elektřinu již nelze v tak vysoké míře dotovat. Diskutovalo se o zaměření na nové systémy prodeje, s využitím QR kódů a podobně.

Zástupci bytových družstev upozornili zejména na nedostatečnou legislativu v ČR především překlopení nařízení a směrnic EU do českého právního řádu. Probírali možnost zajištění dluhů vlastníků pro BD na katastru u převedených bytů do osobního vlastnictví, otázku neplatičů, podporu státu v energetické krizi pro bytová družstva a SVJ, a mj.  také dopad na fyzické osoby, tedy nájemce bytů a družstevníky.

Výrobní družstva obou zemí řeší v současné době řadu problémů, zejména složitou energetickou situaci. Problematický je i nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Svaz českých a moravských výrobních družstev pomáhá svým družstvům mimo jiné v oblasti poradenství, propagace, poskytování úvěrů a další operativní poradenské činnosti. Prostřednictvím Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se významně podílí i na připomínkovém řízení a podnětech při vládních jednáních vedoucích k řešení legislativních otázek.

Doba po pandemii, složitá energetická situace a následky ruské agrese na Ukrajině ukazují na to, že jak česká, tak slovenská družstva, ale i firmy celkově, se ocitly v těžké situaci, a pomoci jim může alespoň částečně mimo jiné právě podpora a poradenství zainteresovaných družstevních svazů. Netřeba rozvíjet obecně známý fakt, že po době největší pandemie Covid-19 družstva začala teprve nedávno doslova vstávat z popela a zvolna obnovovat svoji výrobní i obchodní činnost, i když se ještě zcela nepodařilo rozhýbat všechny s tím spojené procesy. Do toho ale vznikly krátce na to problémy s extrémním zdražením energií a cen pohonných hmot, což se promítá do ekonomiky celé Evropy a má to samozřejmě vliv na cenu veškerých výrobků, služeb a s tím spojených přepravních aktivit, takže mnohé firmy zápasí s tím, aby vůbec přežily. V souvislosti se stále zvyšující se inflací navíc vzniká i pochopitelný tlak ze strany zaměstnanců na vedení firem ohledně zvýšení mezd, což se pro firmy často stává nerealizovatelným, navíc řada firem značně vyčerpala své finanční zásoby, aby překlenula nejtěžší období. Nelehká situace však stále trvá a je výzvou pro každou firmu, zda tento boj o přežití vyhraje. V souvislosti s energetickou situací předsedkyně slovenského svazu Iveta Chmelová mimo jiné zmínila podporu slovenským družstvům v otázce připojení solární energie do systému s velkými poskytovateli na Slovensku řešení energetické situace je tématem také českých družstev, informace o ní zmínil také předseda SČMVD Ing. Leo Doseděl.

Letošní neformální setkání se konalo po nucené tříleté přestávce v souvislosti s pandemií a navázalo tak na dřívější pravidelná setkání obou družstevních asociací. V budoucnu lze očekávat další podobná setkání, kde si zástupci české i slovenské strany budou vzájemně vyměňovat zkušenosti a tipy, jak zvládnout nelehkou situaci, která nejen česká a slovenská družstva ještě čeká.

www.dacr.cz       www.dusr.sk

 

Text: Jana Henychová

Foto: Ing. Leo Doseděl, Ing. Lenka  Fremutová Týčová

 

Vyšlo v časopisu Výrobní družstevnictví č. 11/2022.

Galerie

U jednoho stolu
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN