(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz
>> VŠECHNY AKTUALITY   |   >> ARCHIV AKTUALIT

7.12.2022 Exkurze Komise muzejních historiků Asociace muzeí a galerií ČR do expozice Dějiny 20. století v Národním muzeu

V úterý 6. 12. proběhla celodenní exkurze muzejních historiků v Nové budově Národního muzea u příležitosti prohlídky nové expozice k moderním dějinám pohledem ČR a Evropy. Dopoledne jsme si prohlédli samostatně celou expozici a odpoledne nás provedli formou komentované prohlídky samotní tvůrci dr. Tomáš Kavka a dr. Jan Lomíček. Poté následovala diskuse nad muzejními tématy a expozicí.

Tato expozice, výjimečná jak svým rozsahem, tak i komplexností, přibližuje na téměř 2 000 m2 prostřednictvím bezmála 1 000 exponátů dějiny českých zemí mezi lety 1914 a 2004. Rozmanitost událostí i osudů lidí předvádí expozice v různých prostředích – ukazuje vývoj náměstí a ulic, proměnu pracovních, obchodních či kulturních prostor i soukromí bytů s dobovým vybavením. Expozice Dějiny 20. století přináší také pohled na proměny české a československé politiky. Představuje klíčové osobnosti, stejně jako zásadní mocenská rozhodnutí, která pociťovaly všechny vrstvy obyvatel. Expozice je chronologicky členěna s důrazem na historické milníky let 1918, 1945 a 1948. Velmi nás potěšilo, že expozice se také zaměřuje formou několika zajímavých exponátů i na oblast družstevnictví (figurka dětské hračky Igráček bývalého družstva IGRY, vkladní knížka kampeličky, původní plakát Ústřední rady družstev).

Ve scénograficky pojatém prostoru se tak na jediném místě ocitnete v zákopech první světové války, nostalgicky projdete několika dobově zařízenými byty a okolo typického koloniálu z konce 1. republiky se po schodech dostanete až do luxusního prvorepublikového krejčovského salonu Bárta, který byl do Národního muzea přemístěn z původního prostoru na Národní třídě.

V expozici se nachází jak vzácné a zcela unikátní exponáty, tak i úplně obyčejné předměty, které však obyvatelstvu změnily a ulehčily život, jako např. antikoncepční pilulka, remoska nebo jedna z prvních ledniček na led. Mezi ty nejvzácnější předměty patří například první československá zlatá olympijská medaile z roku 1924 od sportovního gymnasty Bedřicha Šupčíka nebo originální sportovní oblek prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. K těm nejdražším předmětům pak patří kolekce 9 řádů a vyznamenání, které měl František Ferdinand d’Este na své uniformě v okamžiku atentátu 28. června 1914 v Sarajevu.

Důležitou součástí expozice jsou i politické dějiny, včetně tzv. „Bustária“. Historické busty (prezidenti ČSR či model sochy Antonína Švehly) z průběhu celého 20. století ilustrují, že vznikaly z různých příčin – společenských, politických či ideologických. Historické busty jsou doplněny o menší skleněné portréty, které představují osobnosti, kterým se soch či bust nedostalo, ale které reprezentují významné politické proudy, události či rozhodnutí.

Zájemci si mohou tuto velmi zajímavou expozici prohlédnout každý den od 10 do 18 hodin.

Více informací:

https://www.nm.cz/historicke-muzeum/dejiny-20-stoleti

Galerie

Foto 1Foto 2Foto 3
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN