(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

AKCE MUZEA DRUŽSTEVNICTVÍ

Činnost Muzea družstevnictví je zaměřena především na:

 

1) oblast expoziční:         

- práce s návštěvníky, studenty a dalšími zájemci, tedy na výklad,  

  demonstrování dokumentů, poskytování konsultací apod.

  

2) oblast dokumentační, sbírkovou a knihovní:

- průběžné ošetřování zachráněného fondu sbírky a knihovny,

- zajišťování akvizice přírůstků nákupem i získáváním soukromých donací

- katalogizování přírůstků v systému Clavius

  

3)  oblast výchovnou a propagační:

- bude pokračovat úzká spolupráce s Výchovně vzdělávací komisí DA ČR a   

  se studenty a lektory vysokých škol

 

4) oblast publikační:

- v červnu budou zpracovány rozšířené vybrané statistické údaje o českém    

   družstevnictví za rok 2018

- bude pokračovat publikační činnost o historii českého družstevnictví    

  stránkách bulletinu Czech Cooperator , případně dalšího tisku se zřetelem  

  k výročí 100 let od založení Československa, které bylo zlatou érou družstevnictví  

  družstevnictví    

- bude zajišťována aktualizace webových stránek o činnosti Muzea

  družstevnictví

 

 

 Zajímavosti z historie českého družstevnictví


SOUBORY KE STAŽENÍ

Z historie družstevní banky a družstevní pojišťovny
druzstevni_banka_druzstevni_pojistovna_Cechoslavie.doc (41 kB)
Družstva s netypickou družstevní činností
druzstva_s_netypickou_druzstevni_cinnosti.doc (42 kB)
Historie družstva Družstevní práce
druzstevni_prace.doc (58 kB)
Historie družstevnictví, 3. díl: Velkonákupní společnost družstev v Praze 1908- 1948
historie_3dilVDP.doc (38 kB)
České filharmonické družstvo
ceske_filharmonicke_druzstvo.doc (56 kB)
Vybrané kapitoly z historie bytového družstevnictví před 2. světovou válkou
historie_pred_2svetovou_valkou.doc (35 kB)
ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN