(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

MUZEUM DRUŽSTEVNICTVÍ

TRVALÁ EXPOZICE: Vývoj Družstevnictví na území ČR

Cca 3OO exponátů rozličného charakteru (archivních dokumentů, fotografií, tiskovin, brožur i hmotných exponátů) přehledně dokladuje vznik, vývoj a proměny, kterými prošlo české družstevnictví od roku 1847 do současnosti.


ADRESA
Těšnov 5, Praha 1, 110 01

KONTAKT
Mgr. Pavel Černý
telefon: +420 224 805 165
mobil: +420 608 515 271
e-mail: cerny@dacr.cz


Muzeum družstevnictví DA ČR a jeho sbírka jsou důležitým informačním zdrojem o historii českých bytových, spotřebních,výrobních, zemědělských a dalších družstev a také prezentují družstevnictví jako nedílnou součást politických, kulturních,hospodářských a sociálních dějin českých zemí od roku 1847 do současnosti.
Základním posláním muzea je získávání, odborné zpracovávání a ochrana exponátů, dokumentujících tradice a vývoj českého družstevního hnutí.
Muzeum družstevnictví bylo založeno v roce 1980 a o rok později byla instalována jeho první stálá expozice.
Původně působilo Muzeum družstevnictví v Jílovišti u Prahy. Odtud bylo v roce 1990 přestěhováno do budovy Družstevní Asociace ČR v Praze a v roce 1991 byla otevřena jeho nová stálá expozice.
Bohužel povodeň v roce 2002 zcela tuto expozici zničila a způsobila i nenahraditelné ztráty ve fondu sbírky a knihovny.
Díky metodické i odborné pomoci pracovníků Centrálního depozitáře Národní knihovny v Praze se podařila část zatopené ho fondu knihovny a sbírky zachránit a tak mohla být v březnu roku 2003 provedena instalace v pořadí již třetí stálé expozice.
Vedle své expoziční a dokumentační činnosti Muzeum družstevnictví DA ČR již řadu let aktivně spolupracuje v rámci výchovně vzdělávací činnosti Družstevní Asociace ČR s některými vysokými školami. V rámci této spolupráce byla mimo jiné realizována i řada tematických výstavek, v nichž získalo muzeum příležitost a prostor pro prezentaci nejen historie a tradic, ale i současnosti jednotlivých družstevních odvětví. Zároveň to je také příležitost seznamovat širší nedružstevní veřejnost s družstevní tradicí a družstevní problematikou.
Poradním orgánem muzea je výchovně vzdělávací komise, kterou tvoří odborníci a pamětníci z oblasti družstevní teorie a praxe. Její činnost se na veřejnosti nejvíce projevuje v oblasti konsultační, přednáškové a publikační.
Muzeum družstevnictví DA ČR prezentuje převážně historii a tradice družstevnictví, ale svými aktivitami propojuje historii českého družstevnictví s jeho současností.

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN