(telefon.png) +420 224 805 460  (email.png) info@dacr.cz

POMOC PŘI DOPLNĚNÍ SBÍRKY

Muzeum družstevnictví působí v družstevním systému od roku 1980 a jeho základním posláním bylo a je získávání, odborné zpracovávání a ochrana exponátů dokumentujících tradice a vývoj českého družstevního hnutí. Muzeum družstevnictví a jeho sbírky se staly důležitým informačním zdrojem o historii českých bytových, spotřebních, výrobních, zemědělských a dalších družstev.

Srpnová povodeň v roce 2002, která zasáhla Prahu, těžce postihla i budovu Družstevní Asociace ČR na Těšnově. Mimo rozsáhlých škod na majetku a zařízení, zcela zničila i stálou expozici Muzea družstevnictví a způsobila takřka nenahraditelné ztráty na jeho knihovně.

I když v současné době již byla otevřena nová expozice Muzea družstevnictví a knihy zachráněné po povodni jsou díky vydatné pomoci Národní knihovny a Státního ústředního archivu vysušené a vydesinfikované, přesto byl vodou nenahraditelně poškozen soubor sbírky a knihovny Muzea družstevnictví.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se obrací Muzeum družstevnictví Družstevní Asociace ČR na všechna družstva v České republice a na pamětníky družstevního hnutí u nás s prosbou o pomoc při doplnění ztrát způsobených povodní. Týká se to dokumentů všeho druhu – publikace, tiskoviny, fotografie, archiválie, hmotné předměty apod. – dokladující vývoj družstevnictví na území České republiky.

Vážení předsedové družstev, vážení pamětníci, pokud se ve Vašem družstvu nacházejí, nebo máte-li v soukromém archivu, či knihovně dokumenty, které by mohly sbírku a knihovnu Muzeum družstevnictví doplnit a které byste mohli muzeu nabídnout, kontaktujte nás prosím ZDE >>

Zároveň jste srdečně zváni na návštěvu Muzea družstevnictví.

Muzejní rada
Muzea družstevnictví
Družstevní Asociace ČR

ZS ČR (logo ZS.png)  (l2.png)  (l3.png)  (l4.png)

ADRESÁŘ ČLEN